Nastavení importu a úložiště dokumentů

První nastavení je ve "Správci - Předvolby - Globální - Dodavatelé - PREMIER AI - import dokumentů.

Zde se nastavuje následující.


Na této stránce najdete

Kapitoly k modulu:


Předvolená složka pro import dokumentů

Cestu k výchozí složce pro import dokumentů, úložiště pro e-schránce vyplňte do pole "Složka pro import dokumentů, úložiště pro e-schránku.  Dokumenty uložené v takto nastavené složce se automaticky importují k vytěžení. Po vytěžení se dokumenty z této složky přejmenují dle číselného označení dokladu v programu (např. PF202206001) a přemístí do zvoleného adresáře dle nastavení níže. . Složku - dle doporučení níže - si může uživatel vytvořit sám, případně je toto možné automatickou funkcí pro vytvoření složky pro import "Vytvořit...", přímo do složky dokument/SC.

Doporučujeme složku pro import umístit přímo do adresáře Premier/dokument.

Nastavení E-schránky

Nastavení E-schránky pro příjem dodavatelských faktur je podrobně popsáno zde.


Úložiště importovaných dokumentů faktur (odkaz z vazeb)

Pro nastavení úložiště importovaných dokumentů má uživatel následující možnosti:

  • Obecné - pokud je povolena tato volba, vychází se z obecného nastavení programu, které může být nastaveno ve více úrovních:
    • Správce - Předvolby - Globální - Obecné - Volby pro síť, tisk/, export - Jiná složka pro skenované a vkládané přílohy (pakliže zde není nic vyplněno, je jako výchozí složka SC).
    • Správce - Předvolby - Uživatelské - Obecné - Volby pro síť, tisk/, export - Jiná složka pro skenované a vkládané přílohy.
    • Nastavení dokladové řady - Jiná složka pro skenované a vkládané přílohy.
  • DMS - PREMEIR Disk - připravujeme...
  • Jiná složkapokud chcete vyplnit konkrétní složku pro uložení dokumentu po načtení, nastavíte ji zde pomocí tlačítka "...". 
PREMIER AI - po importu nepřejmenovat dokument ukládaný do vazeb dle čísla dokladu - po importu a následném připojení dokumentů do vazeb se importovaný dokument přejmenuje (dle dokladové řady a čísla dokladu v PREMIERU) a umístí se na požadované umístění, Pakliže nechcete dokument přejmenovat, povolte tuto volbu.


Úložiště importovaných dokumentů

Ve "Správci - Předvolby - Globální - Obecné - Volby pro síť, tisk/, export - Import dokumentů/sken" se mimo nastavení cesty úložiště importovaných dokumentů dá nastavit také:

Používat automaticky zakládané variabilní podsložky dle Rok/Modul/Dokladová řada pro - pakliže je povolena tato volba pro vybraný modul z nabídky, pak se vždy ve složce pro skenované a vkládané přílohy (SC nebo jinak zvolená složka), přílohy automaticky ukládají do adresářů dle roku/modulu a dokladové řady. Tyto adresáře se zakládají automaticky.

Do složky příloh kopírovat soubory - zde se nastaví, zda se mají "vždy/nikdy" nebo pouze "pokud není viditelný zdroj" kopírovat po vytěžení zdrojové soubory do příloh/vazeb.

  • No labels