Importuje výdajové pokladní doklady z XML souboru vygenerovaného systémem WFLOW. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD. (Jen pro podvojné účetnictví)

Importují se záznamy do těchto agend:

  • Výdajové pokladní doklady

Nastavení

Nastavení je vždy nutné vyplnit celé.

Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.

Dva způsoby importu:

  1. Všechny faktury do jedné řady - povolí se tato volba a zvolí se cílová řada nebo
  2. rozdělení faktur do dokladových řad podle údaje <Series> v XMl souboru - kde se vždy vyplní do jaké dokladové řady se mají importovat doklady s odpovídajícím <Series>.

Dva způsoby nastavení účtování:

  1. vyplnění požadovaného účtu do Účtování položek nebo
  2. povolení volby kde se účet přebírá z XML.

Kódy DPH - vyplní se dle odpovídajících sazeb případně se povolí volba "Kód DPH načítat dle údajů v XML".

  • No labels