Importuje přijaté faktury a zál. listy z XML souboru vygenerovaného systémem WFLOW. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.

Importují se záznamy do těchto agend:

  • Přijaté faktury
  • Přijaté zálohové listy
  • Adresář partnerů

Nastavení

Nastavení je vždy nutné vyplnit celé.

Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.

Dva způsoby importu:

  1. Všechny faktury do jedné řady - povolí se tato volba a zvolí se cílová řada nebo
  2. rozdělení faktur do dokladových řad podle údaje <Series> v XMl souboru - kde se vždy vyplní do jaké dokladové řady se mají importovat doklady s odpovídajícím <Series>.

Dva způsoby nastavení účtování:

  1. vyplnění požadovaného účtu do Účtování položek nebo
  2. povolení volby kde se účet přebírá z XML.

Jak u faktur v cizí měně načíst kurs - volba odkud má být čerpán kurs.

Kódy DPH - vyplní se dle odpovídajících sazeb případně se povolí volba "Kód DPH načítat dle údajů v XML".
Po importu faktur je vždy potřeba provést jejich zaúčtování přes Kontrolu konzistence, tedy "Účetnictví - Deník - Všechny řady - Všechny dokladové řady" poté v horním menu "Deník - Kontrola konzistence - Kontrola VF/PF (za požadované období)- Nezaúčtované faktury" zobrazit detail pomocí">" a následně "Zaúčtovat".

  • No labels