Importuje vydané faktury a zálohové listy z XML souboru vygenerovaného systémem VYFAKTURUJ. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.

Importují se záznamy do těchto agend:

  • Vydané faktury
  • Vydané zálohové listy
  • Adresář partnerů

Nastavení

Nastavení je vždy nutné vyplnit celé.

Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.

Účtování položek - zde se vyplní účty z účtové osnovy pro jednotlivé sazby. 

Přiřadit středisko - pakliže se mají doklady přiřadit nějakému středisku, vyplní se zde.

Kódy DPH - dle odpovídajících sazeb.
Po importu faktur je vždy potřeba provést jejich zaúčtování přes Kontrolu konzistence, tedy "Účetnictví - Deník - Všechny řady - Všechny dokladové řady" poté v horním menu "Deník - Kontrola konzistence - Kontrola VF/PF (za požadované období)- Nezaúčtované faktury" zobrazit detail pomocí">" a následně "Zaúčtovat".

  • No labels