Importuje vydané faktury a zál. listy z XML souboru pro systém MONEY. Zpracovává všechny XML soubory v dané složce, pak je přejmenuje na *.OLD.

Importují se záznamy do těchto agend:

  • Vydané faktury
  • Vydané zálohové listy
  • Adresář partnerů

Nastavení

Nastavení je vždy nutné vyplnit celé.

Cesta ke složce s XML soubory - místo uložení XML, které se má importovat.

Dva způsoby importu:

  1. Všechny faktury do jedné řady - povolí se tato volba a zvolí se cílová řada nebo
  2. rozdělení faktur do dokladových řad podle začátku čísla faktur - kde se vždy vyplní do jaké dokladové řady se mají importovat doklady, které začínají vyplněným číslem.

Pakliže bude zvolen druhý způsob a v XML souboru bude doklad, který začíná číslem, které není uvedeno, pak na to bude uživatel upozorněn.

Nové partnera přidat do adresáře - volba kritéria pro založení nového partnera v adresáři.

Přiřadit středisko - pakliže se mají doklady přiřadit nějakému středisku, vyplní se zde.

Jak u faktur v cizí měně načíst kurs - volba odkud má být čerpán kurs.

Kódy DPH - vyplní se dle odpovídajících sazeb.

Účtování položek - zde se vyplní účty z účtové osnovy pro jednotlivé sazby. 


Po importu faktur je vždy potřeba provést jejich zaúčtování přes Kontrolu konzistence, tedy "Účetnictví - Deník - Všechny řady - Všechny dokladové řady" poté v horním menu "Deník - Kontrola konzistence - Kontrola VF/PF (za požadované období)- Nezaúčtované faktury" zobrazit detail pomocí">" a následně "Zaúčtovat".

  • No labels