Program umožňuje univerzální importy (resp. můstky) z těchto cizích formátů:

Univerzální importy fungují v případě nejběžnějších XML souborů z výše uvedených systémů, ale může se stát, že nějaké změny bude nutno doprogramovat v závislosti na podobě konkrétního XML souboru či nějakém individuálním požadavku na způsob zpracování.

V případě odchylnosti XML souboru či specifického požadavku, který bude vyžadovat zásah a úpravu můstku, bude klientovi předložena cenová nabídka na tyto práce.

Pro verzi SMART i ENTERPRISE.

V případě složitějšího požadavku na import lze vytvořit individuální importní program na míru. Objednávku takového požadavku můžete zasílat na obchod@premier.cz.


Kde najdete importy?

Importy se nachází na horní liště v nabídce "Start - Správce - Univerzální importy z cizích formátů"Touto volbou se uživateli zobrazí aktuální seznam dostupných můstků, včetně informace o tom, zda je daný můstek licencován či ne.

V seznamu můstků jsou k dispozici tyto funkce:

  • ">" - pomocí této volby se vždy uživateli zobrazí podrobné informace k danému můstku.
  • "Poslední spuštění" - vyplní se datum a čas posledního spuštění daného importního můstku.
  • "Nastavení" - zde se provádí nastaví pro import k danému můstku.
  • "Spustit"- volba pro spuštění aktuálně zvoleného můstku.


  • "Objednat" - odeslání nezávazné žádosti o cenovou nabídku na zvolený importní můstek na naše obchodní oddělení (obchod@premier.cz).


  • No labels