Při přechodu na novou legislativní úpravu od 01.01.2021 PREMIER přepočetl zůstatek dovolené z roku 2020 úvazkem platným od 01.01.2021. Pokud se v průběhu roku 2021 u zaměstnance neměnil úvazek, je tento postup zcela správný.

Problém by mohl nastat, kdyby u zaměstnance došlo ke změně úvazku v době, kdy nebyla vyčerpaná dovolená převedená z roku 2020 (údaj v poli ZMR v detailu dovolené).

Do programu byla přidána kontrola, která na tyto případy upozorní - při propočtu mzdy za prosinec 2021 a také v protokolu při zpracování mezd, a to v případě, že je rozdíl mezi uloženým ZMR a kontrolně vypočteným ZMR více něž 2 hodiny:

 


Kontrolní výpočet vychází ze zůstatku 12/2020 ve dnech. Postupně jsou procházeny VP od 1/2021 dále dokud není naplněn počet dnů „staré“ dovolené. Výsledkem je suma hodin vykázaných u těchto položek. Rozdíl může být způsoben :

  1. změnou úvazku od 2/2021 a dále 
  2. použitím harmonogramu s nestejně dlouhými směnami (zde je nutno zohlednit způsob vykazování počtu dnů – např. u 11 hodinové směny je otázka zda byla u směny do počtu dnů vyplněn 1 den nebo 1.46 dnů při 7.5 hod průměrné PD)


Opravu pak provedete tak, že v detailu dovolené za leden zapíšete do pole ZMR PREMIEREM navrženou hodnotu vypočtenou kontrolním výpočtem a následně propočtete dovolenou od měsíce února 2021.


  • No labels