Napojení Balíkobotu je implementováno přímo v PREMIERU. Ke zprovoznění je potřeba získat přihlašovací údaje (login a heslo) od Balíkobotu, které se následně nastaví v PREMIERU a konektor Balíkobot. 

Základní funkce konektoru:

 • pro verzi SMART i ENTERPRISE,
 • online komunikace s Balíkobotem,
 • možnost práce s Balíkobotem ve výdejkách nebo fakturách,
 • podklady z programu se přímo přenáší do Balíkobotu,
 • číselník doprav,
 • tisk štítků,
 • sledování balíků.

Nastavení

Nastavení pro Balíkobot se nachází ve "Správci - Předvolby - Globální - Volby pro síť/tisk/export/import - Ostatní/ČNB/ECB - Předvolby pro Balíkobot"


Pro používání je nutno v dialogu pro nastavení Balíkobotu zapnout volbu „Používat napojení na Balíkobot“, čímž se následně aktivuje možnost vyplnit přihlašovací údaje ("Nový").  

Přihlašující údaje

Zde uživatel vyplní přihlašovací údaje (login a heslo) získané od Balíkobotu.

Další nastavení

 • Dopravce - zde se může vyplnit výchozí dopravce.
 • Služba - zde se může vyplnit výchozí služba ve vazbě na dopravce.
 • Tiskárna - název tiskárny, na které se má tisknout pomocí aplikace třetí strany.
 • Cesta k souboru pro tisk - cesta k aplikaci třetí strany pro "Tisk štítku", viz dále.
 • Aktualizace číselníku doprav - možnost naplnit číselník údajů "Způsob dopravy" a "Příjemce" viz dále. Tento číselník se nebude sám aktualizovat z Balíkobotu. 

Pozor, pokud se rozhodnete naplnit kompletní číselník, tzn. včetně výdejních míst, jde o velké množství variant a do číselníku se tak vloží cca 300.000 záznamů. Zvažte zda chcete opravdu tuto možnost využít nebo zda bude stačit jen zkrácená varianta, tj. jen dopravci a služby.Komunikace s Balíkobotem

Ve výdejkách nebo ve vydaných fakturách je pak možnost kliknutím na tlačítko „Balíkobot“ vyvolat okno pro provedení akcí. 

Postup pro komunikaci je následující.

Vytvoření a uložení dokladu 

Volba pro komunikaci s Balíkobotem se zobrazí až po uložení dokladu (výdejky nebo faktury).Údaje pro zásilku

Přepravce - možnost volby přepravce ze seznamu dostupných přepravců. Seznam je vždy aktuální. Výchozího přepravce si lze nastavit v nastavení viz výše.

Služba - dle zvoleného typu přepravce se nabídnou odpovídající služby. Výchozí službu si lze nastavit v nastavení viz výše.

Dle zvoleného přepravce a služby se dále uživateli zobrazí další upřesňující nastavení (místo, výdejní místo ...).

Další možností je uvést přímo v dokladu přepravce, službu a popř. i výdejní místo. K tomuto slouží ve výdejkách číselník doprav, který je možno nechat naplnit příslušnými údaji načtením dat z Balíkobotu viz tlačítko "Aktualizace číselníků doprav" v nastavení.

Toto má předost před nastaveným výchozím dopravcem a existují dvě varianty zadání.

Zkrácená varianta zadání:

Včetně výdejního místa:
Údaje pro zásilku ohledně partnera se přebírají přímo z dokladu, případně z adresáře partnerů (e-mail, telefon). Samozřejmě je možná ruční editace.

Rovněž údaje o váze jsou přebírány z dokladu, pakliže jsou vyplněny.

Dobírka - zaškrtne se, pakliže se jedná o dobírku. 

Pokud je:

 • ve výdejce v „Popis #1“ nebo „Popis #2“ nebo „Popis #3“ nebo „Popis #4“ uveden text obsahující "dobír" bez ohledu na velká malá písmena (tedy např. "Dobírka, dobírkou atd.)  nebo
 • ve vydané faktuře forma úhrady „Dobírkou",

označí se balík automaticky jako dobírka. 

Cena balíku - odpovídá hodnotě dokladu.

K dispozici jsou i další údaje, které může program před přidáním vyžadovat s ohledem na typ dopravce/služby.


Přidat balík

Touto volbou dojde k odeslání dat do Balíkobotu, ale doprava ještě není závazně objednána. 

Informace o zadání se objeví na obrazovce.

Balík získá číslo balíku, ID a status od Balíkobotu a je možno si vytisknout štítek.

Pokud je již balík zadán, je možno:

  • Smazat balík
  • Odeslat data dopravci
Tisk štítků

Jakmile je balík alespoň zadán, je možno vytisknou štítek vygenerovaný Balíkobotem a to buď:

 • kliknutím na hypertextový odkaz "URL štítku" (použijte se vždy výchozí tiskárna),
 • nebo přímým tiskem pomocí aplikace třetí strany "Tisk štítku"

V nastavení pro Balíkobot je u použití "Tisku štítku" pak třeba uvést:

 • název tiskárny na které se má tisknout,
 • cestu k uvedenému souboru.

Pro tisk pomocí aplikace třetí strany je nutno stáhnout a naistalovat PDF X-Change Viewer (stačí trial verze zdarma) - https://www.instaluj.cz/pdf-xchange-viewer-free


Odeslat data přepravci

Tímto je služba závazně objednána u zvoleného přepravce.

Případné storno je potřeba řešit přímo s dopravcem.

Pokud je již provedena tato akce, nelze již s balíkem provést žádné další akce, kromě „Sledování (TRACK)“. Informace o sledování jsou přímo od Balíkobotu.


I v tomto kroku je možný tisk štítků. • No labels