Tento modul obsahuje předvolby pro celkové nastavení aplikace dle potřeb uživatele. Modul "Nastavení" je určen především administrátorům.


Na této stránce najdete:Základní nastavení

V sekci základní nastavení si uživatel nadefinuje základní používanou měnu, způsob jejího zaokrouhlování a zobrazení.

Zde si uživatelé přednastaví, jak chtějí své doklady zaokrouhlovat. K dispozicí jsou čtyři způsoby zaokrouhlování:

  • na celé koruny,
  • na desetníky,
  • bez zaokrouhlení (haléře),
  • na celé koruny nahoru.


Po nastavení je potřeba potvrdit volbou "uložit".Nastavení EET

Pokud uživatel bude aplikaci využívat pro odesílání do EET, pak si toto musí zde povolit. Bez tohoto nastavení nepůjde dokladovou řadu pokladny nastavit pro odesílání do EET.Správa měn

Pokud chcete v aplikaci využívat cizí měny, je nutné si zde používané měny nadefinovat. Měny lze přidávat pomocí tlačítka "Přidat měnu".

Po stisknutí této volby se ukáže dialog pro výběr měny ze seznamu měn, zkratka, dále je potřeba zvolit způsob zaokrouhlení měny a zobrazení. V neposlední řadě, je potřeba zvolit, zdali uživatel bude využívat kurzy stanovené centrální bankou nebo jestli tyto kurzy využívat nebude a kurzy bude zadávat manuálně. Pokud se uživatel rozhodne využívat kurzy stanovené centrální bankou, v následujícím kroku si musí zvolit periodu kurzů (denní, měsíční, kvartální, pololetní, roční).

 Vzhled faktury

Logo a razítko ve faktuře

Do faktur vytvořených v aplikaci Premier Air lze umístit logo a razítko. Pokud chcete vytvářet faktury s vlastním logem a razítkem, pak je zapotřebí toto nastavit zde. Pomocí tlačítek "Vybrat soubor" se v obou případech pouze vyhledá příslušný obrázkový soubor.


Své razítko si můžete naskenovat rovnou s podpisem a faktury tak tisknou nebo exportovat a odesílat rovnou podepsané.Nastavení QR kódu

Pokud chcete používat QR kód na faktuře, pak zde zaškrtněte volbu "zobrazovat QR kód na faktuře".

QR kód obsahuje údaje pro nahrání faktury do účetního systému a nově také pro platbu.

QR kód bude na faktuře umístěn v dolní částí pod tabulkou s rekapitulací DPH.
Nastavení tisku kopií

Zde si uživatel můžou zvolit, zda chtějí faktury nebo pokladní doklady tisknout ve dvou kopiích.


Nastavení velikosti fontu pro FIK nebo PKP kód na pokladním dokladu

V případě evidence tržeb si zde můžou uživatelé nastavit velikost písma (malé, střední nebo velké) FIK a PKP kódu, které se tisknou na pokladním dokladu. 


Text univerzálního zápatí

Zde si uživatel může nadefinovat text, který se bude tisknout v zápatí dokladů.

 


Veškeré nastavení týkající se vzhledu faktur je vždy potřeba uložit!


Záhlaví

Zde si může uživatel nadefinovat textové vzory záhlaví, ze kterých pak může vybírat ve fakturách a pokladních dokladech.

Text záhlaví se pak na dokladech objeví nad položkovou částí.
Zápatí

Zde si může uživatel nadefinovat textové vzory zápatí, ze kterých pak může vybírat ve fakturách a pokladních dokladech.

Text zápatí se pak na dokladech objeví pod položkovou částí.

 Bankovní účty

Pod touto volbou lze přidávat, upravovat nebo mazat bankovní účty. Pokud uživatel při zakládání účetní jednotky vložil bankovní účet, přenese se číslo účtu automaticky do tohoto nastavení. Zde je možné jej upravovat (tlačítko "tužka"), přidávat další čísla bankovních účtů pomocí tlačítka "přidat bankovní účet" nebo účty vymazat (tlačítko "X").Certifikáty EET

Zde se přednastavují certifikáty pro EET. Certifikát lze přidat pomocí volby "přidat certifikát".  Nastaví se pouze cesta k certifikátunázev certifikátu (libovolný název) a zadá se heslo pro potvrzení. Uživatel zde může takto mít nastaveno i více certifikátů.
Jednotky

Zde si uživatelé nadefinují libovolné měrné jednotky, které chtějí používat ve fakturách nebo v pokladních dokladech. Přidání měrné jednotky provedete prostřednictvím tlačítka "přidat novou jednotku". Pomocí tlačítka "tužka" lze měrnou jednotku upravit. Pomocí volby "X" lze jednotku vymazat.


Dokladové řady pro export

Zde si uživatel vybere a nastaví dokladové řady pro export dat do programu Premier. Více v kapitole "synchronizace".

  • No labels