Pro urychlení práce je možno v aplikaci Premier Air k dané účetní jednotce nadefinovat položky neboli textové vzory pro pokladní doklady a pro faktury. Nadefinované položky lze pak snadno vkládat přímo do dokladů, čímž lze vystavování dokladů ještě více zrychlit a zautomatizovat.


Ovládací prvky


 1. Nový vzor položky pomocí této volby lze nedefinovat novou položku.
 2. Vyhledávací pole - pole slouží pro vyhledávání v seznamu položek..
 3. Smazání položky - tato volba umožňuje smazat položku.


Premier Air nerozeznává, zda se jedná o položku faktury nebo pokladního dokladu. Nový vzor položky se vytvoří pomocí volby "Nový vzor položky".


Údaje položky:

 • název - název položky je jediný povinný údaj, ostatní údaje jsou nepovinné (lze je doplnit až při tvorbě dokladu).
 • množství
 • jednotka - výběr z jednotek předdefinovaných v "Nastavení".
 • cena za jednotku
 • sleva % - slevu lze k položce zadat v % nebo pevnou částkou v Kč.
 • EET - příznak pro položky spadající do elektronické evidence tržeb.
  • nic
  • NE EET - v případě, že jedná o položku, která se neodesílá do EET (např. kauce).
  • EET - položka podléhá EET.
  • EET KREDIT - tuto možnost vyberou uživatelé v případě nákupu a následně i čerpání dárkového poukazu.
 • účtování - tento údaj bude sloužit pouze při přenosu dat do programu Premier, který připravuje.
 • cena bez DPH
 • DPH % - výběr sazby DPH (0%, 10%, 15%, 21%)
 • cena s DPH - automatický propočet.Založení nové položky přímo z dokladů

Novou položku lze nyní vytvořit také při tvorbě dokladu (faktury i pokladního dokladu). Při přidávání položky do faktury (resp. pokladního dokladu) je v rozbalovacím menu u údaje "označení dodávky" možnost "vytvořit nový vzor položky". Po stisknutí této volby se uživateli zobrazí tabulka, kde se vyplní všechny údaje k nové položce obdobně jako při tvorbě položky přímo z modulu "položky".

 

 • No labels