Tento modul slouží pro pořizování a evidenci pokladních dokladů.
Ovládací prvky 1. Stáhnout PDF - všechny označené doklady se exportují do jednoho souboru ve formátu PDF.
 2. Poslat - označené pokladní doklady se nabídnou k odeslání e-mailem.
 3. EET volba pro odeslání dokladů do systému EET.
 4. Tisk - označené doklady se vytisknou.
 5. Smazat - slouží pro smazaní označených dokladů.

  Výše uvedené volby se uživateli zobrazí až po označení pokladních dokladů.

 6. Vytvořit pokladní doklad - pro vytvoření nového pokladního dokladu slouží tato volba.
 7. Vyhledávání - slouží pro vyhledávání v seznamu pokladních dokladů.
 8. Smazat doklad - volba pro odstranění pokladního dokladu.

Označení - slouží pro označení (resp. výběr) pokladních dokladů pro hromadnou akci.

Úprava dokladu - do editace pokladního dokladu se dostanete kliknutím kdekoliv na řádek k danému pokladnímu dokladu.Položky pokladního dokladu

Obdobně jako fakturu lze i pokladní doklad rozdělit na ovládací prvky, hlavičku, položkovou část a případně na údaje k EET.


Ovládací prvky pokladního dokladu:


 • stáhnout PDF - tuto volbu použijete pokud chcete pokladní doklad exportovat a stáhnout do PDF.
 • poslat - po uložení, je možné doklad odeslat na e-mail pomocí této volby.
 • EET - volba pro odeslání pokladního dokladu do systému EET.
 • duplikovat - volba po vytvoření kopie pokladního dokladu.
 • tiskpo uložení je možné doklad vytisknout.
 • storno dokladu - funkce pro automatické vytvoření storna zvoleného pokladního dokladu (kopie pokladního dokladu s částkou s mínusem).
 • smazat - volba pro odstranění dokladu.
Hlavička pokladního dokladu obsahuje tyto informace:

 • typ daňového dokladu -  k dispozici pouze příjmový daňový doklad.
 • dokladová řada - daná dokladová řada do niž pokladní doklad spadá.
 • číslo daňového dokladu - číselné označení dokladu.
 • odběratel - fakturační údaje odběratele (nepovinné).
 • Interní poznámka k pokladnímu dokladu - zde je prostor pro libovolný text k dokladu, tento text se na pokladním dokladu neobjeví.


 • datum vystavení - datum vystavení pokladního dokladu.
 • text na dokladu (hlavička) - zde si uživatel může vyplnit libovolný text, která se na dokladu objeví nad položkovou částí. Textové vzory si lze nadefinovat v "Nastavení".Položková část pokladního dokladu obsahuje tyto informace:

 • údaje k jednotlivým položkám
  • označení dodávky - název položky.
  • množství
  • měrná jednotka - měrné jednotky je možno nadefinovat v modulu "Nastavení" nebo použít volbu vlastní a měrnou jednotku tak vypsat ručně přímo do dané položky.
  • cena za měrnou jednotku
  • cena bez DPH (jen v případě plátce DPH)
  • sazba DPH (jen v případě plátce DPH) - možnost zvolení sazby DPH,
  • cena včetně DPH (jen v případě plátce DPH).
  • celkově (jen v případě neplátce DPH).


 • zahrnou do EET (tento údaj je pouze na dokladech v té dokladové řadě pokladny, kde je nastaveno odesílání do EET), jsou zde k dispozici tři příznaky k dané položce:
  • EET - použije se v případě, že jedná o položku, která se odesílá do EET (defaultně přednastaveno)
  • NE EET -  v případě, že jedná o položku, která se neodesílá do EET (např. kauce)
  • EET KREDIT - tuto možnost se zvolí v případě nákupu a následně i čerpání dárkového poukazu.
 • text na dokladu (patička) - prostor pro textovou poznámku, která se objeví pod položkami možno nadefinovat vzory v "Nastavení"
 • tabulka rekapitulace DPH (jen v případě plátce DPH) - automatická souhrnná rekapitulace DPH rozčleněna dle jednotlivých sazeb.
 • zaokrouhlení - automatické zaokrouhlování celkové částky dle způsobu zvoleného v "Nastavení".
 • celkem k úhradě - celková částka, která má být uhrazena.
 • zápatí - prostor pro textovou poznámku v zápatí, možno nadefinovat vzory v "Nastavení"
Údaje k EET:

 • EET celkem - údaj o celkové odeslané tržbě.
 • režim - informace o režimu tržby - vždy zde bude režim běžný, jelikož aplikaci lze využít k evidenci tržeb pouze v běžném režimu.
 • název pobočky (číslo provozovny) - evidenční číslo provozovny, přidělené finanční správou, nastavuje se v "Dokladových řadách" pokladny.
 • název pokladny - libovolný název pokladny dle nastavení v  "Dokladové řadě".
 • datum a čas vytvoření dokladu
 • BKP kód - bezpečnostní kód poplatníka.
 • FIK kód - fiskální kód obdržený ze systému finanční správy.
 • PKP kód - podpisový kód poplatníka (jen v případě, že uživatel neobdrží od finanční správy FIK kód)

Tyto údaje se na pokladním dokladu objeví pouze pokud daná dokladová řada je nastavena na odesílání do systému EET.


Historie pokladního dokladu

Na pokladních dokladech se pro dokonalou kontrolu zaznamenává historie dokladu. Historie je k dispozici vždy v dolní části dokladu. Obsahuje informace, který uživatel a kdy provedl změny dokladu, případně kdy provedl nějakou akci s dokladem (export, tisk, atd.). 

 • No labels