Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

iCT220

Nastavení platebního terminálu

Podporované banky pro iCT220

 • RS232 - Komerční banka
 • Připravuje se TCP/UDP pro ČSOBPodporovaná komunikace s platebním terminálem

 • COM sériový port
  •  komunikační port a baudová rychlost musí být nastavená shodně dle platebního terminálu
 • NETWORK / UDP
  • UDP komunikuje mezi dvěma zařízeními na síti, proto musí být v terminálu nastavená IP adresa počítače s kterým komunikuje. Síťový port je standardně 3333
 • NETWORK / TCP-Server
  • Platební terminál jako TCP-Server, což umožňuje komunikovat s více počítači najednou. Nastavený port se musí shodovat s nastavením v platebním terminálu.


Konfigurace programu PREMIER

 • V záložce "Správce - Ostatní číselníky" • No labels