Nyní zde uvedeme pár příkladů na ukázku jak účtovat v daňové evidenci.


Příklady:


 1. příklad: Počáteční zůstatky: Bankovní účet... 25.000 Kč, Hotovost... 12.000 Kč

1. zápis:           

  • doklad:                   B - 0
  • částka:                   Příjem     25.000
  • operace: 99 - Počáteční zůstatky


Upozornění: počáteční zůstatky se zadávají pouze v 1. roce práce s programem PREMIER !!!

2. zápis:

  • doklad:                   P - 0
  • částka:                   Příjem     12.000
  • operace: 99 - Počáteční zůstatky

                      


 2. příklad: Vklad vlastníka: Hotovost... 20.000 Kč


zápis:               

  • doklad:                   P - 1
  • částka:                   Příjem     20.000
  • operace: 21 - Vklad vlastníka

 3. příklad: Převod z pokladny na BÚ

a) Převod hotovosti na BÚ: Hotovost... 15.000 Kč

zápis:               

  • doklad:                    V - 1
  • částka:                   Výdaj      15.000
  • operace: 60 - Příjem do průběžné položky

b) Vklad přes pokladnu: výpis z BÚ č. 1... 15.000 Kč                 

zápis:      

 • doklad:                    B - 1
 • částka:                   Příjem     15.000
 • operace: 50 - Výdaj z průběžné položky


 4. příklad: Připsané úroky: výpis z BÚ č. 2 ... 260 Kč


zápis:      

 • doklad:                    B - 2
 • částka:                   Příjem     260
 • operace: 26 - Ostatní příjmy ... 01 Připsané úroky (analytika)


Toto je doporučený zápis. Tato operace neovlivňuje základ daně podle § 7 – příjmy z podnikání.... Při účetní závěrce se zjistí připsané úroky za celý rok (např. v modulu „Součty a zůstatky“ nebo „Věcné členění PD“) a následně se tato částka zahrne v daňovém přiznání pod § 8 - kapitálové výnosy.


 5. příklad: Denní tržby v hotovosti včetně DPH 21 %: Hotovost celkem... 24.200 Kč


zápis:      

 • doklad:                   P - 2
 • částka:                   Příjem     20.000
 • kód DPH:                36 - Základ daně - 21 %
 • dph:                        4.200
 • operace: 11 - Prodej zboží


 6. příklad: Nákup materiálu v hotovosti vč. DPH 21%: Hotovost celkem... 12.100 Kč

zápis:      

 • doklad:                    V - 2
 • částka:                   Výdaj      10.000
 • kód DPH:                15 - Tuzemsko - 21 %
 • dph:                         2 100
 • operace: 31 - Nákup materiálu


 7. příklad: Odvod DPH finančnímu úřadu: výpis z BÚ č. 3 ... 36.000 Kč


zápis:      

 • doklad:                   B - 3
 • částka:                   Výdaj      36.000
 • operace: 44 - DPH                 ... 03  FÚ - daňová povinnost (analytika)


 8. příklad: Přijatý dobropis - oprava základu DPH: Hotovost celkem... 1.000 Kč


zápis:      

 • doklad:                   V - 5
 • částka:                   Výdaj      0
 • kód DPH:                15 - Tuzemsko - 21 %
 • dph:                        - 1.000
 • operace: 31 - Nákup materiálu


 9. příklad: Úhrada vydané faktury (dph je již evidováno v knize pohl.): BÚ... 121.000 Kč

1 zápis:  

  • doklad:                    B - 4
  • částka:                   Příjem     100.000
  • operace: 11 - Prodej zboží

                        

  2 zápis:  

  • doklad:                    B - 4
  • částka:                   Příjem     21.000
  • operace: 22 - DPH na výstupu ... 02  sazba 21 % (analytika)

  

 (Jestliže je faktura řádně zapsána v knize faktur, navrhne se tento zápis dle úč. předpisu)


10. příklad: Uzávěrkové operace - daňové odpisy DHm: ... 35.000 Kč


zápis:     

 • doklad:                    UO - 1
 • částka:                   Výdaj      35.000
 • operace: 35 - Provozní režie

 • No labels