Tento modul se skládá z výkazu příjmu a výdajů a z výkazu o majetku a závazcích. Tyto výkazy tvoří podklad pro daňové přiznání. Mají rovněž informativní charakter (může se do nich kdykoliv nahlížet).

Podklad pro výkaz příjmů a výdajů tvoří peněžní deník.

Podklad pro výkaz o majetku a závazcích tvoří knihy pomocné evidence. Zde patří vydané faktury, jiné pohledávky, přijaté faktury, jiné závazky, inventární karty investičního majetku, cenných papírů a vkladů, ostatního finančního majetku, zásob a drobného hmotného investičního majetku (DHIM) s dobou použitelnosti delší než 1 rok. DHIM je ve výkazu zahrnut do zásob dle platného zákona.

Výkazy lze tisknout a exportovat do standardních formátů.

  • No labels