Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul „Průběžné položky“ slouží k rychlému přehledu průběžných položek (převody mezi bankou a pokladnou) včetně jejich zůstatků. 

  • No labels