Modul „Obraty a zůstatky“ slouží k daleko operativnějšímu a přehlednějšímu prohlížení peněžního deníku. Poskytnuté informace jsou zde dokonce daleko větší než u hlavní knihy podvojného účetnictví. Slouží především pro kontrolu zůstatků peněžních prostředků, jejich obratů, členění dle operací atd. Stejně jako u všech přehledů se dá sledovat za libovolné období.

K dispozici jsou tři základní přehledy:

  • Zůstatky peněžních prostředků
  • Součty peněžních prostředků
  • Operace (sloupce v PD)Je navržen tak, aby si uživatel mohl udělat podrobný rozbor účtované firmy. Nebojte se zde proto využívat interaktivního charakteru programu PREMIER, tzn. že vše reaguje na dvojité kliknutí myši, nebo klávesu (Enter).

Pokud v přehledu „Operace“ rozkliknete první možnost „bez členění“ a následně vytisknete s mezisoučty, dostanete detailní soupis operací za dané období – obdoba hlavní knihy v podvojném účetnictví. Přehled obratů a zůstatků nám také poskytuje možnost sledování „Otevřených položek“ v soustavě daňové evidence. Pro pochopení si sledování otevřených položek ukážeme na následujícím příkladu:

1.  Přijmeme od zákazníka zálohu na zboží ve výši 5000,- Kč

2. Vystavíme finální fakturu na 10 000,-Kč, na níž odečteme přijatou zálohu.

Ad 1. Pokud nemáme založenu v operacích operaci na přijaté zálohy, tak si tuto operaci založíme (Analytika/banky – analytické členění operací) např. jako 12.10 – Přijaté zálohy. Do pokladny/banky přijmeme na tuto operaci částku 5000,- Kč od zákazníka. Pokud budeme chtít tuto zálohu sledovat, je nutné v dokladu vypsat partnera. Přijetí zálohy je daňově uznatelný příjem a tedy celá částka zálohy (dokud není z hlediska DPH vystaven k záloze doklad o platbě) je předmětem daně z příjmu.

Při sestavení přehledu v této fázi a rozkřiknutí operace 12.10 stačí v horní části obrazovky zaškrtnout pole „Párování dle var. sym.“. Otevře se nám přehled operace 12.10 po partnerech (viz. obr.), ve kterém snadno zjistíme saldo za jednotlivé partnery a kliknutím na šipku „>“ za názvem partnera si můžeme nechat zobrazit detailní rozpis, včetně možnosti párování.

Ad 2.  Před vystavením finální faktury si zkontrolujte, zda máte založenu dokladovou řadu pro zúčtování záloh. Tuto si založíte v Analytika/banky – Dokladové řady – Nová – Nepeněžní operace. Dále pak ve Správce – Globální Předvolby – Účetnictví – Dokladová řada pro zúčtování záloh nastavíte tuto dokladovou řadu. Program pak pokaždé když bude ve vydané/přijaté faktuře zúčtována záloha zaúčtuje do této nepeněžní dokladové řady zúčtování zálohy (viz. obr.) shodné s částečnou úhradou faktury, tzn. že do peněžního deníku se přednostně zúčtuje DPH a až následně základ daně.

Po zvolení volby "Ano" program operaci zaúčtuje a takto bude následně vypadat situace v přehledu obratů a zůstatků:

Pokud by situace ve sledování otevřených položek u daného partnera byla složitější (větší množství zápisů a zúčtování) lze využít párování dle variabilních symbolů v rámci partnera. Pro vytváření skupin záznamů které patří k sobě stačí vyplnit var. symbol a stisknout tlačítko „Propočítat“. Následující obr. znázorňuje situaci, kdy jsme do VS prvního záznamu zapsali číslo „1“.


  • No labels