V tomto modulu se pořizují bankovní výpisy. Po vstupu do modulu se zobrazí volba pro výběr dokladové řady (bankovních účtů).

Po povelu „Nová“(F3) nebo  „Přidat s kopií“ (Shift+F3) se objeví následující výběr:

  1. Běžný zápis
  2. Úhrada vydané faktury
  3. Platba přijaté faktury
  • Běžný zápis slouží k zápisu bankovních poplatků a jiných operací (vklady, výběry,…), které nesouvisí s úhradou vydané faktury nebo přijaté faktury,

  • po zvolení úhrady faktury se program zeptá na variabilní symbol hrazené faktury. Fakturu je také možné dohledat v seznamu není-li variabilní symbol znám. Po výběru faktury se v následující obrazovce navrhne účtovací předpis a ostatní potřebné údaje. Po překontrolování se uhrazená faktura zaúčtuje do peněžního deníku a zároveň se vytvoří odkaz (vyrovnávací vazba) na danou fakturu v knize faktur tím automaticky vznikne informace o platbě.

  • obdobně je tomu tak u volby platba přijaté faktury.

Zůstatek

Stisknutím klávesy F11 nebo tlačítka Zůstatky se zobrazí zůstatek v dokladové řadě (Pokladna, Banka) k datu položky, na které se nachází kurzor, tzn. že pokud je potřeba vědět jaký je stav banky k 10.2., je třeba kliknout myší na položku s tímto datem a poté klávesu F11.

Další volbou pro zobrazení průběžných zůstatků k jednotlivým bankovním výpisům je nutné zvolit funkci nacházející se nad seznamem bankovních výpisůZobrazit souhrnné příjmy a výdaje. Zde se čerpá údaj ze zápisu z této řady.


Importovat výpis

Modul Homebanking umožňuje při importu výpisu automatizované párování úhrad a plateb na vydané a přijaté faktury a za použití pomocníka importu automatizované zaúčtování ostatních pohybů na bankovním výpisu. Položky, u kterých automatizované zaúčtování nelze provést, jsou označeny jako neidentifikovatelné (viz níže); u těchto položek lze přímo vybírat z textových vzorů, nebo přímo přepisovat předkontaci a text. Tento systém velmi usnadňuje práci účetních a kromě jiného také eliminuje vznik případných chyb, jako jsou např. chybná úhrada či platba, které mohou vzniknout při ručním párování. Více o modulu Homebanking zde.

  • No labels