V IS PREMIER Enterprise (SQL edice) doporučujeme zálohovat data přímo na SQL serveru. Přímo v programu to většinou z důvodu oprávnění a práv uživatelů na síti vůči SQL úložišti, není možné.  Více o zálohování dat v SQL verze se dočtete v kapitole SQL

Na této stránce najdete:


V modulu Správce jsou možnosti pro zálohování a obnovu dat.

V řádku "Cíl (kam zálohovat)" určíme cestu, kam se data mají zálohovat (pomocí nabídky "Nalistovat"). Zvolíme název archívu a vybereme typ archivace. Typ archivace je jen způsob, v jakém formátu archívu data zkomprimována. V současné době, kdy se již zastaralé archivační metody nepoužívají a to buď z důvodů výrobců hardware nebo výrobců operačních systému-

Doporučuje se třetí vola „Jednosložková záloha (typ CAB)“.

Další možnost "Jednosložková záloha (vytvoří se jeden zip soubor)“ je pouze pro archivační účely na média typu DVD-R (RW). Možnost "Rozdělit archív na velikost“ již v dnešní době je vzhledem k cenám záložních USB flash disků, také zcela zbytečné. Možnost "Odeslat kopii na e-mail“ je vhodná pouze za předpokladu, že záložní soubor bude možné mailem odeslat. Pravděpodobně bude problém s velikostí přiloženého souboru. Pro případ zaslání záložního souboru na technickou podporu PREMIER systém z důvodu případné analýzy, je možné použít možnost "Další volby“, kde lze odeslat záložní soubor na FTP server PREMIER system.


V případě zaslání záložních dat třetí osobě je možné použit některou funkci v dialogu "Další volby“, kde lze zaslat třeba jen část dat, jako například pouze sklady a výrobu, pouze majetek nebo pouze mzdy. Tyto záložní data jsou po analýze a vyřešení problému pracovníky technické podpory ihned odstraněny a v žádném případě nejsou poskytovány dalším osobám.


Tip (efektivní záloha):


Zálohování se provádí pravidelně a záložní soubory se ukládají vždy na dvě různá místa. První místo je server (nebo samostatný PC), kde je PREMIER nainstalován a kopie této zálohy se ukládá na externí médium (USB disk, DVD-R) nebo na jiný PC. Zálohy se provádí vždy ve formátu "Jednosložková záloha (typ CAB)". Výsledný záložní soubor je vždy pojmenován "název účetní jednotky + Datum". iCAB. Na serverech je však možné zálohovat v rámci zálohování celého serveru, celou složku PREMIER. Z důvodu bezpečnosti je možné tyto zálohy kombinovat. Stejně jako zálohování samotného serveru, které lze nastavit jako naplánovanou úlohu, je možné i data, v IS PREMIER, zálohovat automaticky. Automatické zálohování je možné nastavit jako dávkový soubor, který se přidá mezi plánované úlohy serveru. Takový dávkový soubor může být pojmenován např. zalohy_prem.cmd a vypadat následovně:


D:\Ekonom\Premier\premier.exe FA1#SUPERVISOR#heslo ZALOHA X:\backup_premier

D:\Ekonom\Premier\premier.exe (místní cesta k premier.exe na serveru)

FA1 (číslo účetní jednotky)

#SUPERVISOR (Uživatelské jméno v PREMIERu)

#heslo (heslo)pro uživatele, který může provádět zálohování, v tomto případě SUPERVISOR

ZALOHA (proměnná, neměnit !)

X:\backup_premier (Umístění záložního souboru)

 

Po té už jen stačí tento CMD soubor přidat do plánovaných úkolů na serveru a nastavit vhodný čas na automatické spouštění. Další možností, jak automaticky zálohovat, je řešeno přímo v samotném IS PREMIER, přes funkci E-Agent. E-Agent vyžaduje další nastavení, které jsou popsány v kapitole E-Agent


Je také možné zálohovat celý adresář PREMIER, resp. jen důležité položkyHromadná záloha dat

Pokud se v IS PREMIER nachází větší množství účetních jednotek, které je nutné zálohovat, je možné zvolit funkci „Hromadná záloha dat“. Tato možnost se nabízí hned při spuštění programu, kde lze zvolit vstup do účetní jednotky.


Po kliknutí na tlačítko "Hromadná záloha“ se zobrazí seznam všech účetních jednotek, které lze zálohovat a označením této jednotky symbolem *, lze tuto jednotku zálohovat a po stisku tlačítka OK nastavit typ zálohy (Jednosložková záloha typ CAB) a cíl, kam zálohu uložit.


Pokud je jako cíl, existující složka, kde má uživatel přístup k zápisu, spustí se zálohování a ve zvoleném cíly se vytvoří složka, jejíž název bude generován s dnešního data a roku (20100607). V této složce jsou uložena záložní data jednotlivých účetních jednotek. Každá účetní jednotka má svůj název a to podle čísla FA, kde je uložena. Součástí této hromadné zálohy je také složka „user_rep“, kde jsou uloženy uživatelské tiskové sestavy a nastavení, které je společné pro všechny jednotky.  

Tato operace může trvat i několik hodin, záleží na rychlosti počítače a objemu dat.
  • No labels