Dokonalý přehled o aktuálním průběhu zakázek či projektů je pro majitele firem a manažery téměř nezbytnost.

Nároky a požadavky na takové přehledy jsou s každou firmou velmi individuální, proto společnost Premier system a.s. vyvinula moderní nástroj pro tvorbu definovatelných výkazů

„Návrhář managerských sestav“, jehož variabilita a jednoduchost je tak komfortní, že jej mohou tvořit běžní uživatelé, bez jakékoliv znalosti programování. Nyní si každý může vytvořit finanční výkazy dle vlastních potřeb a požadavků.


Na této stránce najdete:

Návrhář disponuje neomezenými možnostmi uživatelského výběru a čerpání účetních dat a filtrace, vytváření libovolných počtu řádků a mezisoučtů, nabízí typové rozdělení (měsíc, rok, zakázky, střediska, atd.), barevné označení skupiny dat výkazu a další funkce. Jednotlivé záznamy jsou navíc interaktivní – po jejich rozkliknutí se uživatel dostane k detailům o jejich vzniku z hlavní knihy. To jsou vlastnosti, které dělají tento modul mimořádně komfortním a nadstandardním pomocníkem v manažerském řízení firmy.

Tip

Přehled je možné zařadit do úloh E-agenta - bude pak ve stanovený čas automaticky doručen vybraným uživatelům v PDF nebo XLS formátu.


Co získáte v tomto modulu:

 • Možnost definovat neomezené množství přehledů.

 • Zpracovat výkaz s rozvržením sloupců dle měsíců, roků, zakázek nebo středisek (výkaz může mít až 216 vypočtených sloupců).

 • Všechny údaje jsou interaktivní, tj. že po dvojkliku myši se zobrazí detaily dané buňky.

 • V přehledu je k dispozici horizontální graf, kde můžete přehledně sledovat vývoj jednotlivých řádků přehledu.

 • Možnost vertikálního rozpadu na zakázky nebo střediska, tj. že se zobrazí pod sebou výkazy zpracované za vybraná střediska nebo zakázky.

 • Možnost zařazení do úloh E-agenta. Přehled pak bude ve stanovený čas automaticky doručen vybraným uživatelům v PDF nebo XLS formátu.

 • Přehled si můžete definovat snadno sami, popř. Vám s ním pomůže náš pracovník.

 • Součástí základního modulu Controlling je možnost definovat si jeden přehled a sledovat jej souhrnně.
Spuštění

 Definovatelné výkazy se nacházejí v Podvojném účetnictví – "Osnova / Dokl. řady – Definovatelné výkazy"


Vytvoření

Po spuštění definovatelných výkazů můžete rovnou začít definovat jednotlivé řádky nebo si přes horní tlačítko „Uložit / Načíst výkaz ze souboru“ si můžete nechat vytvořit vzorový výkaz nebo již existující načíst/uložit z/do souboru.

Tip

Definovat lze neomezené množství přehledů.


Program umožňuje založit ukázkový výkaz pro snazší seznámení s tímto modulem. Výkaz bude automaticky přizpůsoben účetní osnově uživatele.

Ve výkazu se definují jednotlivé řádky přehledu standardními tlačítky (viz. popis níže).

Hodnota řádku je pak tvořena součtem (popř. rozdílem pokud je nastavena negace) zvolených účtů či řádků nižších úrovní. Pokud je řádek součástí nadřazeného (součtového), lze nastavit zobrazení jeho % poměru u Souhrnného výkazu (viz. níže Sestavení výkazu)

Cizí výrazy lze použít např. pro texty v jiných jazykových mutacích

Jednotlivým řádkům lze nastavit formát (typ písma, barva) – graficky zvýraznit lze jak popisné údaje (kód, text), tak sloupce hodnot.

Zadané hodnoty konkrétního řádku můžete navíc v případě potřeby ihned filtrovat zadáním vybraných středisek nebo zakázek, případně jejich vyloučením. Nově lze filtrovat rovněž zadáním doplňkových analýz.


Popis ovládacích prvků

V číselníku zadejte a vyberte nový výkaz. Následně do něj bude provedena kopie stávajícího výkazu. Tzn. k řádkům vybranému výkazu se přidají stávající řádky aktuálního výkazu a zobrazí na obrazovce.

Kontrola, zda jsou ve výsledném výkazu, vybrány všechny dostupné účty.

V detailu řádku definujete následující položky:

Kód/Pořadí - uživatelsky definované pojmenování nebo číslo řádku, podle tohoto označení lze dále definovat i vzorce se základními matematickými operacemi, např. ve zdroji hodnot vzorec: {A.1.1}+{A.1.2} = vloží do buňky součet hodnot A.1.1 a A.1.2

Úroveň - zařazení ve stromové struktuře, kdy 1=nejnižší a 9=nejvyšší

Text - vlastní popis řádku

Cizí výraz - obdoba popisu řádku v jiném jazyce

Zdroj hodnot - zdrojem hodnot v řádku mohou být:          

 • vybrané účty z osnovy – můžete vybrat libovolný účet z deníku
 • vybrané řádky nižších úrovní aktuálního přehledu – platí pro úroveň 2 a vyšší, pokud jsou nižší definovány
 • nepřiřazené účty (kontrolní řádek) – definujete rozsah účtů, z kterých se spočítá kontrolní řádek

tl. Vybrat řádky - zobrazí se přehled možných hodnot dle předchozího vybraného zdroje hodnot a prostým zakliknutím definujete požadovaný řádek(y). Výsledný vzorec, podle kterého se řádek bude počítat, se poskládá buď se součtů vybraných hodnot, anebo rozdílu, pokud je zakliknuta negace u příslušné hodnoty

V souhrnném výkazu zobrazit i procentuální poměr z nadřazeného kódu - volba se týká výsledné podoby sestavy v Controlingu (poslední sloupec)


Sestavení výkazu / zobrazení

Již definované a uložené výkazy se generují a naleznete je pak v Podvojném účetnictví – Controlling – oddíl Vlastní výkazy. Kde je možnost zobrazit hodnoty v jednom souhrnném výkazu, za měsíce, roky, střediska nebo zakázky.

 

Spuštěním vybraného výkazu dostanete možnost volby období a dále upřesňujících položek, kdy nezadáním se vybere automaticky vše:

Středisko – vícenásobný výběr nebo výběr dle stromové struktury středisek, zatržením Negace se vybere vše mimo zadaných,

Zakázka - obdobně jako středisko,

Partner – výběr není možný intervalem Od – Do, lze navíc výběr omezit na partnery nebo pouze Dodavetele/Odběratele

Druh činnosti – dle položky v deníku - pouze u podnikatelské sféry

UZ – účelový znak - pouze u příspěvkových organizací

OdPa – Oddíl, paragraf - pouze u příspěvkových organizací

Povolit zadávání hvězdičkovou metodou:

  • Hvězdička = znamená jakoukoliv hodnotu
  • Otazník = jakýkoliv znak

Režim:

  • Normální – data z deníku
  • Plán – rozpočet schválený (nelze kombinovat v jednom výkazu data z plánu s hodnotami z deníku)
  • Prognóza – rozpočet upravovaný
  • Individuální rozpočty

Rozvržení sloupců lze zobrazit v souhrnném přehledu nebo podle měsíců, let, středisek a zakázek. Střediska a zakázky lze podobně, jak v definici vybrat individuálně podle potřeby.

Vertikální rozklad znamená navíc rozdělení přehledu dle všech středisek nebo zakázek.

Výkazy jsou interaktivní a je možné se vnořovat do detailů.

 Nadefinovaný přehled má několik způsobů zpracování:

 

 • Souhrnný: 1 sloupec hodnot za celé zvolené období a příp. % poměr ze součtového řádku
 • Po měsících, letech, střediscích a zakázkách: sloupce dle zvoleného kritéria rozpadu a příp. celkovým součtem sloupců

  • Vertikální rozpad po střediscích či zakázkách (k dispozici je jak u souhrnného, tak v rozčleněném výkazu po měsících, atd.)

Samozřejmostí jsou standardní funkce systému PREMIER, tj. export do XLS, PDF a dalších formátů.

Přehled je možné zařadit do úloh E-agenta - ve stanovené periodě bude automaticky doručován zvoleným uživatelům e-mailem.

 • No labels