EDI komunikace slouží k přenosu faktur, dodacích listů a objednávek mezi dodavatelem a odběratelem (většinou obch. řetězce).

Z naší strany je pro funkčnost nutná pouze nástavba "EDI formát, ISDOC", nicméně pro správnou komunikaci, je potřeba ve většině případů vyžít také služeb EDI providera, což si uživatelé zařizují sami. Doporučujeme tedy před zahájením elektronické komunikace tuto skutečnost ověřit.

Program Premier umožňuje vytváření datových souborů ve struktuře EDI Inhouse.

Tyto soubory jsou následně zpracovávány a předány v rámci specializovaného software řetězci.

Program Premier používá následující typy zpráv pro import nebo export.

Import do programu:

 • ORDERS (objednávka),
 • RECADV (příjemka),
 • INVRPT (inventura skladů).

Export z programu:

 • INVOICE (faktura),
 • DESADV (dodací list),
 • ORDRSP (potvrzení objednávky).

Kapitoly k tomuto modulu:


Na této stránce najdete:Nastavení

EAN firmy

EAN firmy musí mít uživatel přidělený od příslušné organizace, které EAN kódy přiděluje. Pro bezproblémový chod v Premieru je třeba nastavit EAN firmy a složky pro ukládání/načítaní souborů. Toto nastavení naleznete ve "Správci - Globální - Předvolby – Odběratelé – EDI komunikace“.

EAN partnerů

U všech obchodních partnerů, pro které budete EDI používat, je nutné nastavit EAN firmy a to do pole "Zákaznické číslo/EAN kód“ na kartě partnera v adresáři partnerů. Pokud má daný partner více dodacích adres, je třeba nastavit EAN dodacího místa pro každou z nich.

Pro tvorbu exportu např. faktury je pak do místa dodání vyplněn EAN dodací adresy dohledané podle údajů v poli "příjemce“ uvedených na faktuře.

Upozornění

Pole "příjemce“ musí být vyplněno programem – při ručním vyplnění hrozí nedodržení struktury zápisu a následné nenalezení EAN dodacího místa

EAN zboží

Pro jednoznačnou identifikaci zboží musí být u každé skladové karty nastaven EAN zboží a měrná jednotka viz údaje na skladové kartě.

Tento EAN může být rozdílný u různých partnerů, proto lze u každé skladové karty v nastavení Crossreferencí zadat partnery a jejich EAN k této skladové kartě, dále zde lze nastavit předvolenou MJ pro partnera (v případě, že se liší od základní MJ nastavené na skladové kartě) a její označení u daného partnera pro EDI komunikaci (z důvodů nejednotnosti číselníků MJ u partnerů v rámci EDI). V případě, že se opravdu liší MJ u partnera a základní MJ na skladové kartě, je nutno v nastavení alternativních MJ definovat vztah mezi nimi – např. základní MJ jsou ks a v EDI se pracuje s kartóny (1 kartón obsahuje 10 ks) a navíc označení kartónu u partnera je pro EDI „TYC“:


Další podmínky pro definici a export údajů do EDI nebo PDK:

 1. Minimální trvanlivost:
 2. Použitelnost do (expirace):
 3. Datum výroby: ostatní

Formát pro přenos

Pokud budete používat komunikaci s řetězcem, doporučujeme nastavit si u něj v adresáři partnerů – individuální předvolby – formát pro přenos.


Poštovní EAN

U části odběratelů (obchodní řetězce) se může lišit EAN kupujícího (nastaven na kartě partnera) od tzv. "poštovního EANu“. Pokud potřebujete u některého partnera (KUTIL k.s. – OBI, Makro, BAUMAX, Global Stores) používat poštovní EAN, musíte si jej zadat do číselníku: "Správce – Ostatní číselníky – Odběratelé – EDI komunikace poštovní EAN".

Tip

V případě, že použijete v adresáři partnerů jednotlivé provozovny jako samostatné karty pak podle umístění znaku „#“ v názvu partnera program identifikuje, že se jedná o dodací místo (provozovnu), EAN z této karty bude použit jako EAN dodacího místa, popř. pokud u tohoto partnera budou dodací adresy, tak se dodacího místa vezme odsud) a dohledá partnera se stejným IČ a neobsahující v názvu znak „#“ (nadřazenou kartu partnera) a odtud použije EAN odběratele.

Fakturační EAN

V praxi mohou nastat tyto situace :

 1. EAN/GLN fakturačního místa je shodné s EAN kupujícího (zadáno na kartě partnera) - tuto situaci není třeba dále řešit a vyplnění probíhá automaticky.

 2. EAN/GLN fakturačního místa není shodné s EAN kupujícího (zadáno na kartě partnera) - zde mohou nastat dvě odlišné situace, a to na základě toho, zda tohoto obchodního partnera máte v adresáři 1x (běžná situace) nebo vícekrát (např. kvůli odlišnému DIČ SK, atd.…).:
  1. Partner je 1x : Tuto situaci řeší program automaticky (fakturační EANy není třeba nikam zapisovat). Program si fakturační EAN ukládá u každé přijaté objednávky a při následné tvorbě DL a VF si EAN  fakturačního místa „načte“ z příslušné objednávky.
  2. Partner je v adresáři vícekrát. Jelikož má shodné IČ, tak musí být zadán buď s jiným názvem. Zde existují opět 2 možnosti:
    1. Přidání mezery do názvu druhého partnera. U této varianty zápisu do EAN u partnera zapište EAN fakturačního místa a dále je v tomto případě nutno vyplnit zápis do "Správce – Ostatní číselníky – EDI komunikace – fakturační EAN":
    2. Pomocí znaku # v názvu.U této varianty zápisu partnera dochází  k dalším 2 možnostem:
     1. EAN dodacího místa odlišný od EAN kupujícího: do EAN u partnera zapište EAN dodacího místa a dále je v tomto případě nutno vyplnit zápis do "Správce – Ostatní číselníky – EDI komunikace – fakturační EAN".  Pokud se bude u tohoto partnera jednat např. o pobočku pro SK, tak doplňte u zápisu v číselníku fakturačních EAN, že daný fakturační EAN platí pouze pro dané SK DIČ:

      V případě nalezení objednávky se EAN fakturační se u provázaných dokumentů EDI dokumentů dostane automaticky z objednávky. V případě, že u dokladu bude vyplněna dodací adresa bude jako EAN dodacího místa použit EAN z této dodací adresy.
     2. Pokud je  EAN kupujícího shodný s EAN dodacího místa (partner je zapsán jen kvůli odlišnému EAN fakturačního místa), tak do EAN u partnera zapište EAN fakturačního místa a dále je v tomto případě nutno vyplnit zápis do "Správce – Ostatní číselníky – EDI komunikace – EAN kupujícího". V případě, že u dokladu bude vyplněna dodací adresa bude jako EAN dodacího místa použit EAN z této dodací adresy.

EAN objednatele

Některé řetězce (Globus) vyžadují vyplňování údaje  "EAN objednatele“. Ke každé dodací adrese lze přidat také tento EAN a to pomocí číselníku : "Správce – Ostatní číselníky – Odběratelé – EDI komunikace EAN objednatele"

 

EAN skladu

Pokud budete používat dokument INVRPT nebo ORDERS (vyst. objednávky), pak je nutné nastavit v nastavení skladu jeho EAN :

SSCC kódy a jejich nastavení

SSCC kód = paletový kód.

V uživatelských předvolbách si nastavte prefix pro generování SSCC kódu.

 U každé výdejky lze zadat:

 • Číslo „hlavní“ palety do kolonky : POPIS#1, kde toto číslo bude doplněno ke všem položkám s nevyplněným číslem palety (např. pokud je všechno nebo většina  zboží na jedné paletě, tak není nutné vyplňovat číslo u každé položky výdejky).
   
 • Číslo palety u každé položky :Nastavení hromadného importu EDI dokumentů

Použije se pokud je zdrojový soubor identifikovatelný podle názvu. Pokud např. soubory které obsahují ve svém názvu nějaký prefix - např. "KOMSV_STOMVT" lze v Premieru nastavit, že tyto soubory má hromadně načíst v určité dokladové řadě výdejek:

Do této nabídky se dostanete pomocí tlačítka "EDI nastavení", které se zobrazí, pokud si nastavíte v Uživatelských předvolbách - Pracovní plocha, usnadnění - Uživatelská tlačítka

Výsledkem tohoto nastavení je, že pokud v dokladové řadě PV zvolíte "nová" - import z EDI, tak Vám program nabídne pouze soubory odpovídající prefixu a pokud je takových více, lze je importovat najednou:

Tlačítko EDI - log slouží k ověření toho které soubory byly do systému importovány, jaké doklady na jejich základě byly vytvořeny a s jakým výsledkem (případné chyby). 


Potvrzení objednávky - ORDRSP

Potvrzení objednávky - zpráva ORDRSP je v programu řešena v tisku přijaté objednávky a v EDI komunikaci slouží k potvrzení objednaného množství, popř. zadání individuálního termínu dodání jednotlivých položek objednávky. Pro správnou funkci je nutno nastavit částečnou rezervaci položek. 

Při načtení nové  objednávky pomocí EDI se uloží do pole rezervované množství počet objednaných jednotek. V případě změn v rezervovaném množství popř. termínu dodání budou tyto změny zohledněny v dokumentu ORDRSP.

Zpráva ORDRSP půjde vytvořit pouze v případě, že objednávka bude mít status definovaný ve Správci viz. obr. výše, tzn. že průběh bude ve stavu "Dokončeno".

 • No labels