Finanční analýza je profesionální nástroj pro analýzu firmy a je určena manažerům, investorům, věřitelům a všem těm, kteří potřebují mít informace nutné pro správná rozhodnutí k řízení firem.

Finanční analýza slouží především k posouzení finančního zdraví firmy, odkrývaní slabin v hospodaření firmy, k varování před finančními potížemi, ke srovnávání vlastních ukazatelů k teoreticky doporučeným hodnotám či ukazateli konkurenčních firem a přípravě podkladů pro řídící rozhodnutí. V neposlední řadě také poskytuje náročnější podklady pro banky o bonitě firmy. Vše je automaticky čerpáno z dat PREMIER system. 


Na této stránce najdete:

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci firmy.

Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finanční situace firmy. Cílem je posoudit finanční zdraví firmy, nalézt slabiny, které by mohly v budoucnu vyvolat problémy a nalézt silné stránky, na kterých může firma stavět.

Základním zdrojem informací jsou účetní výkazy:

  • ROZVAHA
  • VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
  • CASH FLOW

Finanční analýza v Premieru obsahuje desítky ukazatelů, plnou podporu fiskálního roku, plné respektování definované osnovy v systému PREMIER, ukazatele, interaktivní zobrazení vzorců k výpočtům, možnost postupného sledování (např. ukazatele v bonitních modelech jsou odvozeny od ročních tržeb/zisků. Aby se nemuselo čekat na věrný obraz do konce roku je toto dopočítáno ročním koeficientem. Totéž platí i např. u prodlouženého roku při přechodu na fiskální rok). Samozřejmostí je měsíční/kvartální/roční sledování.


Obecné nastavení

 Pro spuštění finanční analýzy musíte mít předvolenou účetní soustavu v Globálních předvolbách na "Podnikatelská sféra - Česko, případně "Podnikatelská sféra - Slovensko“.

Česká a Slovenská finanční analýza se liší strukturou Rozvahy a Výsledovky podle legislativní lokalizace dané země.

Finanční analýza podporuje zobrazení i v jazyce anglickém a německém (částečně) na základě voleb ve 

"Správci - Globálních - Předvolbách – Jazykové nastavení – Hlavní jazyk systému".
Ovládání

Po spuštění finanční analýzy zvolte období pro která budou výchozí pro výpočte ve finanční analýze, další volby není nutné zadávat.


Na základě tohoto období je možno ve finanční analýze zvolit podrobnější rozdělení po měsících (výchozí), čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Upozornění

Pokud zvolíte jiné, než měsíční rozdělení, obsahují data VZZ kumulativní hodnoty na základě vstupních měsíčních dat, nikoliv koncové, tak jako je uvedeno v Rozvaze. 

Volbou jiného období bude proveden nový výpočet, který dle vybraného intervalu a množství zpracovávaných dat může trvat o něco déle, než při prvotním spuštění finanční analýzy.
Grafy

 Pro přehlednější zobrazení vypočtených hodnot je ve finanční analýze připraveno 16 různých typů grafů.Klikem na tlačítko můžete graf vypnout a šipkami je možné vybrat jiný typ grafu.

Lze zvolit libovolnou barvu grafu


Zobrazení vzorců

 

Pokud je zapnuto tlačítko pro zobrazení vzorců a kliknete na požadovaný řádek, zobrazí se Vám v pravém horním rohu přesný výpočet z něhož hodnoty na daném řádku vycházely.


Nastavení

Stejnou funkčnost, jako je tl. barva grafů a tl. zobrazení vzorců na úvodní stránce, mají i tlačítka v Nastavení.

V případě zatržení volby „Hodnoty z výkazu zisku a ztrát použité v ukazatelích násobit ročním koeficientem“ (ve výchozím stavu je tato volba zatržena) jsou data ve výpočtech, kde právě hodnoty z VZZ vstupují měsíčně (příp. jinak) zprůměrována dle celkové hodnoty VZZ v daném roce (období). Výsledkem je reálnější pohled na vývoj ukazatele v daném roce, který eliminuje možné nárazové (sezónní) výkyvy hodnot VZZ v roce (období). Pokud chcete reálný pohled, tuto volbu vypněte.


Tisk


 Před tiskem je možné vybrat tisk aktuální tabulky nebo tisk jejího grafu. Tisk grafu Spider analýzy není možný.

V tisku se kromě samotných hodnot zobrazuje v hlavičce rozlišení české (cz) a slovenské (sk) verze výkazu. Druh období a začátek období.


Upozornění

V následujícím přehledu vzorců pro slovenskou finanční analýzu platí obdobné vzorce, které se však mohou lišit čísly řádku rozvahy i výsledovky pokud význam daného řádku zůstává stejný!


  • No labels