Záloha a obnova dat

Tento modul umožňuje provést bezpečnostní archivaci dat. Záloha dat je velmi důležitá a v případě havárie počítače snižuje 100% náklady na obnovu.

Data lze zálohovat na téměř všechna média. Vhledem k obsahu a velikosti dat, není doporučováno provádět zálohy dat na diskety. V dnešní „moderní“ době tento způsob je již velmi nevhodný a dokonce žádný výrobce disket již další, nové diskety nevyrábí. Proto je nutné zálohovat na kvalitnější média. Cena dnešních záložních médií není nikterak obrovská a vzhledem k ceně účetních dat, je zanedbatelná. Zálohovat data lze na pevný disk, přenosný flash disk, USB pevný disk, CD/DVD média a podobně. IS PREMIER nepodporuje přímé "vypalování“ datových souborů na CD/DVD. To znamená, že pokud je nutné zálohu uložit "vypálit“ na média CD/DVD je nutné tuto zálohu nejdříve uložit na pevný disk v počítači a po té, vypalovacím programem, uložit na CD/DVD.

Z bezpečnostních důvodů je velmi vhodné mít zálohované data na dvou a více místech.

Kdy zálohovat

Zálohu dat je vhodné provádět pravidelně, průměrně 3 x za jeden týden. Četnost zálohování je však velmi individuální. Společnost o 100 zaměstnancích, která za jeden pracovní den přidá přes 1000 záznamů, bude pravděpodobně zálohovat denně. Zase naopak menší společnost, která provádí 2 x za týden nějaké účetní zápisy bude zálohovat jednou za týden.


Kam zálohovat

Jak již bylo uvedeno výše, nebudeme zálohy provádět na diskety nebo jiná magnetická média. Adresář, kde se záložní data ukládají, je nutné předem vytvořit. Z bezpečnostního důvodu je možné vytvořit kopii celé složky PREMIER a tím zálohovat jak vlastní účetní data, tak licenci, nastavení práv, uživatelské tiskové sestavy, informační zprávy a podobně. Tento proces není nutné provádět tak často, jako je vlastní zálohování dat, ale je vhodné mít vytvořen takový výchozí bod. Pokud se bude provádět záloha celé složky, nesmí být v IS PREMIER nikdo přihlášen. Zálohu doporučujeme vypálit na CD/DVD, popřípadě zkopírovat či rovnou vytvořit na USB disk, jiný fyzický disk v počítači, jiný počítač na síti a podobně. Celou zálohu (samotná data nebo celá složka PREMIER) se může po té uložit ještě na další médium a přenést na jiné místo, jinou budovu atd. Zmenší se tím riziko při živelných katastrofách.


Nezapomínejme na staré, známe pravidlo: "Zálohujte tak často, jak moc máte rádi svá data"

  • No labels