Tento modul slouží pro:

 1. připojení dat ze zálohy Premier System,
 2. spouštění "importních můstků" tzn. programů napsaných na míru sloužících např. k importu dat z externích souborů.


Po spuštění se vytvoří dávka dat, tzv. "Dok", ve které budou připojovaná nebo importovaná data.


Na této stránce najdete:


Připojení dat ze zálohy

Program Premier umožňuje připojit do programu data ze zálohy vytvoření v programu.

Po spuštění této volby uživatel určí soubor zálohy (*.ICAB) , ze kterého chcete data připojit a popř. i heslo k zakódovanému archivu. Akci následně zahájíte tlačítkem "Připojit"


Po stisku tlačítka "Připojit" budete dotázáni zda se má provést načtení dat do "Doku".


Následně Premier zpracuje data ze zálohy a do "Doku" se nahrají data která je možno připojit. V následujícím dialogu jsou dvě možnosti:

 • připojit všechna dostupná data pomocí tlačítka "Připojit" u příslušného "Doku"

  Upozornění

  Nedoporučuje se bez následujícího kroku.
 • zkontrolovat a popř. odfiltrovat data k připojení pomocí tlačítka "Prohlížení/Filtry" u příslušného "Doku" a pak teprve "Připojit". V tlačítku "Doku" se, pokud již byl někdy spuštěn, zobrazuje datum posledního spuštění. Pokud do naplněného "Doku" natáhnete nová připojovaná data, ty původní se přepíší.


Při kontrole a filtrování je možnost zvolit agendy, které se mají připojit.


A také specifikovat konkrétní záznamy v těchto agendách.

Agendy i záznamy je možno vybírat "hvězdičkovou metodou", viz nápověda v levém dolním rohu okna.


Připojované záznamy nyní ještě nejsou fyzicky v datech, jsou pouze "nachystána" v "Doku". Samotné připojené se provede až po stisku tlačítka "Připojit".


Protože s jedná o nevratnou akci, je doporučeno před připojováním provést zálohu dat účetní jednotky, do které se data budou připojovat.
Spouštění importních můstků

Po volbě "Import z cizích formátů" se zobrazí okno se seznamem všech dostupných importních můstků. Jsou umístěny ve složce \PREMEIR\IMPORT\ a jde o soubory s příponou *.PRG.

Příslušný můstek si vyberte ze seznamu a klikněte na tlačítko "PŘIPOJIT"


Importní můstky mohou fungovat dvěma způsoby:

 • po zpracování externího zdrojového souboru, se data načtou do "Doku" a připojení pak probíhá stejně jako u připojení dat ze zálohy popsaném výše
 • po zpracování externího zdrojového souboru, se data ukládají přímo do databází, není nutno pak již data filtrovat ni připojovat.

  Můstky je možno spouštět i automaticky a to naplánováním jeho spuštění v modulu "E-agent", ale pouze za předpokladu, že byl můstek pro tuto variantu vytvořen (po spuštění můstku nesmí být vyžadován žádná další krok ze strany uživatele, např. dotaz na dokladovou řadu, nebo výzva k určení zdrojového souboru pro import, apod.) • No labels