Zde je možno sledovat po jednotlivých časových úsecích množství událostí (zápisů, změn, mazání apod.) v programu PREMIER system.

Přehled lze rovněž vztáhnout ke konkrétnímu uživateli:

Detaily k přehledu událostí k jednotlivým databázím lze zobrazit pomocí "...".


Přehled lze rovněž omezit pouze na nové události.

Program také umožňuje vyhledat smazaný doklad.

Program umožňuje vyhledat podezřelé operace.

  • No labels