Na této stránce najdete:1 Indikátor stavu databází


Toto je informační modul, který podává zprávy o počtu zápisů v jednotlivých účetních knihách. Některé účetní firmy jej rovněž využívají pro stanovení ceny za vedené účetnictví jiným firmám.2 Kontrola konzistencí interních čísel a jednoznačných ID hodnot

Zde lze provádět různé další kontroly systému. Všechny tyto tři kroky je vhodné provádět v intervalech 3-5 měsíců.

Další informace o údržbě dat jsou dostupné v kapitole "Údržba dat - řešení problémů"3 Dodatečná reinstalace vizuálních knihoven

Slouží pro doinstalování podpůrných souborů do operačního systému pro správné zobrazování grafů a dalších grafických prvků v IS PREMIER. Zároveň také nastavuje aktuálně nejnovější verzi SMB na PC. 

Doporučujeme tuto instalaci spustit na každém PC, které pracuje v síti.


5 Informace o velikosti tabulek
6 Zjištění velkých externích dokumentů (např. skenované obrázky)

Nutné kontrolovat z důvodu překročení limitu databázových souborů.


7 Komprese tabulky změn (zmeny.dbf - zůstanou jen poslední měněné údaje z každého dokladu)

Při překročení limitu dat jen u tabulky zmeny.dbf je možné použít tuto volbu pro kompresi a odstranění starých záznamů z tabulky.

Pokud není tabulka změn příliš velká a není nutná komprese, zobrazí se tento dotaz.

V tomto případě není nutné tuto akci dokončovat.


  • No labels