Občas dochází ke kritickému vypnutí počítače nebo k jiným negativním jevům. Proto je zde modul, kterým se překontrolují a reindexují databáze.

Doporučuje se tento modul spouštět i preventivně a rovněž při změně aktuálního účetního období.

Pokud je doktor databází spuštěn, program neumožní jinému uživateli v síti do systému vstoupit. Doktora může použít pouze uživatel v jiné účetní jednotce. Sám uživatel si může vybrat, kterou databázi chce indexovat, to v případě, že zjistí narušení např. faktur, aby nemusel indexovat i sklad, přip. účetnictví, což jsou zpravidla největší databáze.

 

Tři způsoby „Doktora databází“

  • Klasická reindexace – nejrychlejší, nejjednodušší.
  • Reindexace s úklidem vymazaných položek – provede úklid vymazaných položek, doporučujeme tento způsob.
  • Reindexace s úklidem vymazaných položek, žurnálů a doků – provede úklid také doků (export, import) žurnálů ad.
    Zrušením výběru jednotlivých databází můžeme znatelně urychlit doktora databází. Pro urychlení doporučujeme také provádět doktora databází na serveru.


Další informace o údržbě dat jsou dostupné v kapitole "Údržba dat - řešení problémů"

Spuštění tohoto modulu vyžaduje výlučné použití. Při práci v síti nesmí s programem PREMIER pracovat žádný jiný uživatel.


Doporučení

Před spuštěním doktora databází doporučujeme provést aktualizaci programu.

Doktor databází není dostupný v PREMIER Enterprise, kde se tyto úkoly reindexace dělají přímo na straně SQL serveru.

  • No labels