Tyto předvolby se týkají především dalších povolení a zákazů pro jednotlivé uživatele.

Upozornění

Pokud uživateli nastavíte omezení (zákazy) v předvolbách omezujících, nezapomeňte v přístupových právech omezit uživateli přístup do těchto předvoleb!!!

Předvolby jsou obdobně jako předchozí úrovně nastavení rozděleny do záložek.

Tip

Do předvoleb omezujících daného uživatel se dostanete rovněž pomocí volby v přístupových právech.


  • No labels