Základní informace

V tomto modulu se provádí nastavení, které si uživatel může upravovat sám (podle přístupových práv), aniž by tím výrazněji ovlivnil chod systému nebo narušil jeho celkové nastavení. Tyto předvolby jsou určeny pro vlastní nastavení jednotlivých uživatelů. Pokud se tyto předvolby nevyplní, automaticky se přebírají nastavení z „Předvoleb – Globálních“. Na toto váz upozorní i vstupní "hláška" (viz obr.).

Pro všechny moduly obsahují uživatelské předvolby nastavení z "Předvoleb – Globálních“ s výjimkou nastavení "Skladu“. Pro tento modul jsou v uživatelských předvolbách některá nastavení, která nelze nalézt v "Předvolbách – Globálních“.

Jsou-li vyplněné jakékoliv údaje v těchto předvolbách, mají tyto pro daného uživatele vždy a bezvýhradně přednost před  údaji z „Předvoleb – Globálních“. Každý uživatel může mít své individuální nastavení, šité na míru jeho potřeb.

Přehled změn v nastavení

Novou funkcí předvoleb Globálních, Uživatelských a Omezujících je, že nyní zaznamenávají přehled změn. Snadno pak lze sledovat, který z uživatelů, kdy a jakou změnu v nastavení provedl. Navíc Přehled změn obsahuje i informace ohledně původní a nové hodnoty změněného údaje.

  • No labels