Jedna z nejdůležitějších částí nastavování systému. V tomto modulu se nacházejí předvolby a nastavení systému systematicky rozdělené podle modulů, se kterými souvisí. Navíc je zde modul "Obecné“, který souvisí s údaji o účetní jednotce a s obecnými údaji daňového a technického charakteru (volby pro tisk, druh pracovní plochy apod.)

Doporučení

V tomto modulu se doporučuje provádět nastavení systému společného pro všechny uživatele

.Proto je nejvhodnější svěřit tento modul hlavnímu účetnímu nebo správci sítě. Některá nastavení v se nacházejí také v předvolbách uživatelských, tzn., že tyto předvolby lze nastavit v Globálních předvolbách pro všechny uživatele, nebo je lze individuálně nastavit pro jednotlivé uživatele v uživatelských předvolbách. To vše souvisí s přístupovými právy a je na ně vázáno (na jméno a heslo uživatele).

Přehled změn v nastavení

Novou funkcí předvoleb Globálních, Uživatelských a Omezujících je, že nyní zaznamenávají přehled změn. Snadno pak lze sledovat, který z uživatelů, kdy a jakou změnu v nastavení provedl. Navíc Přehled změn obsahuje i informace ohledně původní a nové hodnoty změněného údaje.

  • No labels