Modul "Přehledy“ umožňuje vytvoření a zobrazení celé řady sestav a údajů o stavu skladu, pohybu na skladech, skladových kartách, o rezervovaných zásobách, umožňuje vyhodnocení obrátkovosti zásob, celkového rabatu firmy, objednaných a realizovaných obchodů. Jde o komplexní balík sestav, které uživateli nabízí výběr z celé řady parametrů a kritérií pro vytvoření a filtraci sestavy podle vlastních požadavků (parametry - výběr skladu, zboží, sortimentů, členění zboží, výše rabatu, typ sumarizace apod.).

Tip

Vybrané přehledy lze automaticky zasílat na e-mail pomocí funkce E-Agent, více zde.

Interaktivní menu v modulu Přehledy plně podporuje retina rozlišení. U každého přehledu zůstává historie posledních třech vstupů v rámci jednotlivých přehledů. Vidíme je ve sloupci Historie # 1až  # 3.

Hned vedle názvu sestavy je šipka. Po kliknutí na ni se uživatel ihned dostane do posledního přehledu / sestavy , kterou měl otevřenou. Pro uživatele je to velmi pohodlné řešení, neboť nemusí pracně znovu hledat a zadávat kritéria poslední prohlížené sestavy.

Historie práce tam zůstává i po zavření přejetí do jiného modulu , např . sklad. Po návratu můžete opět pracovat s naposledy otevřenými přehledy.

Upozornění

Pro správné sestavení některých přehledů je nutné mít u "Druhů pohybů“ definováno, do kterého přehledu se má možnost "Zahrnovat výkaz“ promítat, a zvolit příslušný přehled. Tzn., že pokud se v přehledu nezobrazují požadované informace, je třeba provést kontrolu, zda je v modulu „Seznam skladů/pohybů-Druhy pohybů“ v jednotlivých položkách druhu pohybu zatrhnutá možnost "Zahrnovat do … výkazu“.


Na této stránce najdete:

Po spuštění modulu "Přehledy" se rozbalí tato interaktivní nabídka přehledů:Přednastavené

Vzhledem k tomu, že uživatel při sestavování přehledů musí vždy ve filtru označovat mnoho podmínek, umožňuje tato funkce uživateli přednastavit parametry sestavy a toto nastavení uložit pod příslušný název (s možností při příštím vstupu vyvolat tuto sestavu).


1 Pohyby na skladě

Univerzální dotazy o přírůstcích a úbytcích

 V tomto modulu lze vytvářet přehledy o přírůstcích a úbytcích skladových položek za příslušné období podle střediska či zakázky, které je nutno zadat ihned po zvolení této nabídky.

Kombinací nastavení před samotným spuštěním lze vytvořit požadovanou sestavu s ohledem na vstupní parametry, což platí pro všechny přehledy obecně.

Tlačítko "Výchozí" vždy vrátí výchozí nastavení.

Tyto výstupy lze zobrazit a vytisknout v položkové nebo grafické podobě kliknutím na ikony v dolní části okna (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html). 


Zadáním požadovaných podmínek, program následně vyjede požadovaný přehled, 

Program si při opakovaném vstupu do modulu bude pamatovat poslední přednastavené podmínky (budou zvýrazněné). Pomocí tlačítka "Výchozí" budou tyto podmínky smazány. Toto rovněž platí pro všechny přehledy.

V tomto přehledu je možné mimo jiné také tisknout grafy pomocí tlačítka s obrázkem grafu. Grafy se vždy nabídnou podle volby pro přírůstky nebo úbytky.


Přehled pohybů na kartách

Tento modul zobrazí přehled o pohybech skladových zásob. Opět je několik podmínek pro to, jaké informace chceme mít na přehledu zobrazené. Tento přehled zobrazí inventární číslo, název výrobku, jednotku, počáteční stav, celkové příjmy a výdeje na skladové kartě, zůstatek, cenu, příjem (v Kč), výdej (v Kč) atd.

Pokud chceme vidět jednotlivé pohyby na kartě a ne jako součet, je možné jednotlivé karty podrobně sledovat po jejich rozkliknutí (tl. ">") (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled pohybů na kartách dle rozčlenění

Tato sestava nabízí uživateli celkový přehled o pohybech na skladových kartách za určené období. Před samotným spuštěním sestavy se definuje, které rozčlenění chce uživatel sledovat. Sledovat lze i více rozčleněn najednou. Sestavu lze omezit na zobrazování zásob „bez pohybu“, „bez úbytků“, ale také na všechny karty kromě těch bez pohybu. Komplexní přehled o příjmech a úbytcích na skladových kartách v zadaném období (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).

Kromě celkovém přírůstcích a úbytcích ve množství a Kč, nabízí informaci o posledním výdeji a příjmu.
Zůstatky na skladě

Touto volbou uživatel získá sestavy vypovídající o stavu zásob na skladě podobně jako u Přírůstků a Úbytků. Po vstupu do modulu je třeba zadat, ke kterému datu se zůstatky budou sledovat. Je možno zadat ke zpětnému datu, přičemž program zobrazí množství, aktuální v tomto datu, bez ohledu na pozdější změny. K dispozici je také sestava nulových, podlimitních, nadlimitních a nenulových stavů na skladě.

Sestava poskytne informaci o množství na skladě s přepočtem na jiné měrné jednotky, pokud jsou definovány na skladové kartě. Podobně jako u přehledu prodejů lze při výběru využít identifikátorů (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).Zůstatky na skladě dle rozčlenění

Obdobný přehled jako zůstatky na skladě akorát s ohledem na nastavené rozčlenění. V tomto přehledu lze rovněž provádět změny nebo přesuny v rozčlenění, podrobněji popsáno zde. (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Souhrnné informace

Přehled, který zobrazí souhrnné informace o skladu/skladech popřípadě sortimentu či o konkrétních skladových kartách k zvolenému datu. Zahrnuje stavy, požadované stavy, rezervace, přijaté objednávky, objednávky u dodavatelů atd (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Analýza zásob

Program provede přehled (analýzu) zásob za požadované období ve vybraném skladu/skladech z vybraných skladových karet nebo z celých zásob. Výstupem je přehled jehož součástí je jak podrobná analýza tak grafické zobrazení struktury zásob nebo např. časový vývoj zásob (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).Přehled o obalech

Opět si navolíme období, ve kterém chceme obaly sledovat, sklad, sortiment, karty a výstupem je přehled o obalech. Zobrazí se jejich počáteční stav k MJ v kg, příjem, výdej atd. (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).Přehled převodů mezi sklady

Podstata přehledu je stejná pouze se navolí období a sklady, ve kterých chceme převody sledovat (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).2 Prodej


Vyhodnocení nabídek

Přehled nabídek na jednotlivé skladové karty. U každé skladové karty, která má vazbu na nějakou nabídku se dá nabídka zobrazit. Je možno sledovat kolik nabídek bylo akceptováno nebo neakceptování případně které nabídky jsou otevřené. Přehled obsahuje i hodnotu nabídek, množství sortiment... (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled objednaných a rezervovaných zásob

Tento modul nabízí uživateli celkové přehledy o objednaných a rezervovaných zásobách. Poskytuje komplexní informace o objednávkách odběratelů - za kolik je zboží objednáno, jaký je stav na skladě, kolik je nutné doplnit, aby bylo možné objednávky splnit, jaký bude stav na skladě po splnění objednávek, co a pro koho je rezervováno, samozřejmě vše v detailním i sumarizačním vyjádření. V tomto případě lze vytvářet sestavy o objednaných a rezervovaných zásobách (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).Vývoj stavu objednávek

Tento přehled zobrazí objednávky (za zvolené období), jejich množství, cenu objednávek, storno objednávek, objednávky po termínu atd. Lze rozbalit ještě detailnější přehled (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Výhledové plnění objednávek


Tento přehled poskytuje uživateli informace o budoucím plnění objednávek s rozdělením na jednotlivé týdny. Sestava ukazuje plnění jak množstevní tak finanční, opět se standardní filtrací, sklad, sortiment, skladové karty. Uživatel má tak přehled o potřebě zboží s výhledem do budoucna, dle přijatých objednávek (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled prodejů

Tato nabídka zprostředkuje uživateli veškeré informace  o prodeji zboží, resp. výdeji ze skladu. Už při vstupu do nabídky lze výběr pořídit za období, zakázku či středisko. V dalším kroku se objeví okno s jednotlivými parametry pro definování výběru. Zaznačením jednoho parametru v jednotlivém okně uživatel upřesní výběr položek pro sestavu, kterou chce sestavit (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


U přehledu prodejů je možné také sumarizovat do přehledu prodejů skupinu partnerů dle uživatelem zvoleného kritéria. Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud se přehled řadí dle "Odběratelů". Sumarizaci je nutné upřesnit a pojmenovat. Kritériem pro sumarizaci můžou být štítky nebo identifikátory včetně kombinací příp. a negací, Skupinu je nutné pojmenovat. V samotném přehledu se pak tato skupina zobrazí pod tímto názvem mezi ostatními včetně možnosti detailního interaktivního vnoření.


Přehled prodejů po měsících 

Nový přehled prodejů lze před spuštěním vztáhnout ke zvolenému období, zakázce, středisku či partnerovi a následně filtrovat podle vlastních požadavků (parametry - výběr skladu, zboží, sortimentů, členění zboží, identifikačních štítků, odběratele apod.). Nadefinované filtry lze rovněž ukládat pro pozdější použití. Před vstupem do "Přehledu prodejů po měsících" lze zadat i konkrétní měsíc pro snadné srovnání stejného období předchozích let. Přehled vychází z kontinuity programu, tzn. že lze v Premieru kdykoliv pracovat s daty z minulých let. V přehledu lze pracovat interaktivní grafy.s možností sledování vývoje prodeje dle jednotlivých řádků (dle zboží, partnera, obchodního zástupce,…). Rovněž lze využívat všechny funkce unigridu.Přehled prodejů po letech 


I tento přehled prodejů lze před spuštěním vztáhnout ke zvolenému období, zakázce, středisku či partnerovi a následně filtrovat podle vlastních požadavků (parametry - výběr skladu, zboží, sortimentů, členění zboží, identifikačních štítků, odběratele apod.). Nadefinované filtry lze rovněž ukládat pro pozdější použití. Přehled vychází z kontinuity programu, tzn. že lze v Premieru kdykoliv pracovat s daty z minulých let. V přehledu lze pracovat interaktivní grafy.s možností sledování vývoje prodeje dle jednotlivých řádků (dle zboží, partnera, obchodního zástupce,…). Rovněž lze využívat všechny funkce unigridu.Přehled prodejů - srovnání s minulým období

Obdoba předchozího přehledu akorát obsahuje informace o množství, ceně atd s minulým obdobím.

Minulé období se nastavím ve výběru parametrů. Porovnat lze s minulým kalendářním rokem nebo se stejným obchodím minulého roku (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled prodejů dle rozčlenění

Stejný přehled jako přehled prodejů s tím rozdílem, že bere úvahu nastavené rozčlenění skladových karet

(Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled prodejů dle teritorií

Podstata přehledu je opět shodná s přehledy o prodeji, tento přehled pouze navíc bere v úvahu teritoria (dle fakturačních adres odběratelů).

V levé horní části přehledu lze vybrat různé kritéria zobrazení přehledu. Prodeje v rámci ČR a SK lze nechat zobrazit také dle jednotlivých krajů. Také tento přehled je interaktivní, kliknutím na jednotlivé "praporky na mapce" se zobrazí podrobnější informace". (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Prodejnost dle dodavatelů

Pomocí tohoto nového interaktivního přehledu lze sledovat prodejnost dle dodavatelů. K výdejům ze skladu jsou vystopováni dodavatelé dle příjemek (i v případě, že k jedné kartě je více dodavatelů). Lze také určit a zobrazit nejvýznamnější dodavatele z pohledu obratu i ziskovosti. Přehled disponuje také grafickým zobrazením 10 nejvýznamnějších dodavatelů jak z hlediska tržeb, tak přirážky (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Porovnání nákupních a prodejních cen

Pomocí tohoto přehledu lze sledovat a porovnat obrat skladových položek podle rabatu. Pro výběr skladových položek lze zadat výši rabatu a tím vytvořit sestavu skladových položek s vybranou výší rabatu vyjádřenou v procentech. Tento výběr lze porovnat u vybrané rabatní skupiny.

Přehled zobrazí nákupní a prodejní ceny, způsob ocenění, množství, aktuální rabat a požadovaný rabat (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Všeobecný přehled

 Tato sestava slouží uživateli k celkovému přehledu o prodeji a to především pro rozlišení objemu prodeje za hotové, bez a s DPH a o celkové marži z tohoto prodeje. V tomto členění jsou přehledy v základním členění na druhy pohybu (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled tržeb s rekapitulací DPH

V modulu "Přehledy“ byla vytvořena zcela nová sestava - "Přehled tržeb s rekapitulací DPH“. Kromě klasického výběru skladů, sortimentu, skladové karty a odběratele jsou k dispozici tři kritéria pro sestavu:

 • Přehled dle dokladové řady, pohybu, kódu DPH
 • Přehled dle kódu DPH
 • Přehled dle datumu, kódu DPH, skladové karty

(Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Marketingové info

"Marketingové informace“. Vnořením do modulu program nabízí 8 základních sestav s možností filtrace dle parametrů, podobně jako v ostatních přehledech skladového hospodářství. Každý přehled obsahuje interaktivní graf tzn. kliknutím na některou jeho část se zobrazí další info. Modul nabízí tyto přehledy:

 • Spotřební koš dle tržeb - Podíl jednotlivých skladových karet na celkovém prodeji v procentuálním a finančním vyčíslení.
 • Tabulka tržeb za jeden prodej - Přehled jednotlivých prodejů v daném finančním objemu, jejich celkové finanční vyjádření a procentuální podíl na celkovém prodeji.
 • Spotřební koš podle počtu prodejů - Přehled o tom, která komodita se nejčastěji (co do počtu prodejů) podílela na celkovém prodeji.
 • Tabulka položek na jednom prodeji - Přehled o tom, kolik položek bylo nejčastěji na jednom prodeji a kolik jich v určitém zadaném rozmezí bylo celkem a kolik v procentech.
 • Spotřební koš podle množství prodeje - Vyhodnocení, u které komodity bylo prodáno nejvíce kusů a procentuální a finanční podíl na celkovém objemu.
 • Množství zboží na jednom prodeji- spotřební koš seřazený podle skladových karet, kterých se prodalo nejvíce.
 • Prodej dle největších odběratelů- Přehled prodejů největších odběratelů.
 • Prodej dle nejčastějších odběratelů - Přehled prodejů jednotlivých odběratelů, kteří odebírají nejčastěji.
 • Spotřební koš podle sortimentu- přehled prodejů dle nastavených sortimentů.

(Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html)


Zrcadlo zakázky

Sestava ukazuje uživateli přehled příjmů a výdajů na vybranou zakázku. Najde využití především ve stavebních firmách, kde se vrací některé zboží zpátky do skladu, tudíž nelze výdej určit pouze dle výdejek

(Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html)


3 Nákup/Výroba


Přehled nedostatků zásob

Tato nabídka poskytuje uživateli informace o nedostatku zásob vzhledem k objednanému zboží a stavu na skladě. Sestava informuje o nutnosti objednat/nakoupit dané zboží či materiál. Pro přesnější informace lze zohlednit otevřené vystavené objednávky a v této návaznosti určit přesnou potřebu zboží pro doplnění zásob. Tuto informaci lze nalézt ve sloupci „Nutno doplnit“.

Také lze přednastavit, že do tohoto přehledu budou vstupovat pouze karty s nastaveným minimem.

Rovněž zde lze sestavu zpracovat k zadanému datu a v dalším kroku filtrovat sestavu podle zobrazených parametrů. Označením jednoho parametru v jednotlivém okně uživatel upřesní výběr položek pro sestavu kterou chce zobrazit (export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Návrh převodů mezi sklady

Program udělá návrh převodů mezi jednotlivými sklady, přičemž beze v úvahu objednávky (u odběratelů a dodavatelů), výrobní soupisky, rezervace a množství v jednotlivých skladech (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled objednávek u dodavatelů

Klasický přehled objednávek u dodavatelů, který obsahuje co je objednáno, kolik je toho objednáno a kolik bude stav na skladě po realizaci objednávky, za jakou cenu atd. (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled nákupů

Tato nabídka zprostředkuje uživateli přehled o nákupech zboží na sklad. Již při vstupu do nabídky lze výběr pořídit za období, zakázku či středisko. V dalším kroku se objeví okno s jednotlivými parametry. Zaškrtnutím jednoho parametru v jednotlivém okně uživatel upřesní výběr položek pro sestavu, kterou chce sestavit (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled nákupů dle teritorií

Přehled o nákupech obdobný jako klasický přehled s tím, že bere ohled na teritoria (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Obrátkovost zásob

Tento přehled sleduje obrátkovost skladů, resp. zásob podle zadaného období. Kromě zadání data pro sledování stavu zásob je nutné zadat rovněž periodu/počet dnů, pro kterou se vypočte průměrná spotřeba. V dalších podmínkách lze před provedením sestav zadat omezující parametry, podobně jako u přehledu prodejů (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Rozbor zůstatků na skladě

Rozbor zůstatků ukazuje detailně historii zůstatků po jednotlivých skladových kartách po jednotlivých měsících. Uživatel má sám možnost si vybrat z nabízených možností časové periody (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Přehled bez pohybových zásob

Přehled poskytuje uživateli informaci o skladových položkách, u kterých nedochází k žádným pohybům, tedy v případě výdeje jde o tzv. ležáky. Také ho informuje o položkách, kde nedochází k žádným pohybům, čili toto zboží již není aktuální, není o něj zájem, tudíž může omezit jeho další nákupy, apod. Informace nezbytné pro rozhodování o prodávaném sortimentu (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


Vývoj pořizovacích cen

Touto volbou program zobrazí vývoj pořizovacích cen  v požadovaných skladech (resp jejich skladových kartách). Lze sledovat jak se cena měnila po měsících a to včetně procentuálních změn. U jednotlivých skladových karet lze také vývoj ceny vidět podrobně po jejich rozbalení (Export do Excelu, Wordu, AcrobatReaderu, Html).


 • No labels