Modul obsahuje nejrůznější kontrolní a opravné funkce, a také nabízí modul pro automatizované zaúčtování skladových operací, funkce pro přepočet (aktualizaci) skladových a prodejních cen při provádění změn a výdeji do záporu a dále přehledy pro kontrolu kontinuity mezi jednotlivými moduly skladu a fakturace a kontinuity mezi převody ve skladech.

Jde o velmi důležitý nástroj, který doporučujeme řádně prostudovat, neboť je pomůckou pro řešení nejčastějších problémů ve skladovém hospodářství.

  • No labels