V tomto modulu mají možnost uživatelé vystopovat / vysledovat určité sériová čísla, palety, případně šarže (dle vynuceného rozčlenění). Rovněž lze vysledování vztáhnout přímo k dané kartě.

  • No labels