Zobrazí se Komplexní informace o skladové kartě, tj.

  • rabatní skupiny,
  • zákaznické ceníky / slevy,
  • množství ve všech skladech atd. 

Především v nabídce dolní části obrazovky "Vstup" a "Výstup" je možné zobrazit komplexní detaily, tzn. informace o jednotlivých příjemkách / výdejkách.

Komplexní informace lze vztáhnout i partnerovi - stačí pouze partnera zadat.

Tip

Zde si může uživatel zapsat poznámku k partnerovi, kterou lze uložit "Uložit změny F2" do karty partnera v adresáři partnerů.


Pomocí tlačítka "prohlížet kartu" lze přímo odsud zobrazit skladovou kartu a všechny údaje na ní.

Vývoj pořizovacích cen - uživatel zde má k dispozici také vývoj pořizovacích cen dané skladové karty.

Tento přehled má velký význam pro klienty, kteří využívají vynucené rozčlenění na skladových kartách. Program zde zobrazí přesnou strukturu jednotlivých položek na příjemkách / výdejkách podle tohoto rozdělení.

Tyto komplexní informace lze také spustit v "Sklad - Info o kartě".
  • No labels