K maximálnímu zjednodušení práce zaměstnanců prodeje a skladu slouží funkce POS, dotykové zadávání.

Funkce POS podporuje jakékoliv moderní dotykové zařízení, díky kterým je možné do systému zadávat výdejky, příjemky a pokladní doklady doslova jedním kliknutím.

Uživatel tak může pracovat s tablety, ultrabooky, POS terminály atd. Podporuje také plně automatizované zadávání dat přes čtečky čárových kódů a to v režimech online i offline.

Tato funkce je přímo provázána s daty uloženými v programu PREMIER system a všemi podnikovými procesy. Skladové zásoby se aktualizují v reálném čase a odpovědní zaměstnanci tak mají vždy důležité aktuální informace. Tento modul zaměstnancům podstatně urychlí a usnadní práci a v neposlední řadě minimalizuje chyby, které by mohly vzniknout manuálním zadáváním.

Dotykové zadávání dokladů je nyní plně podporováno i pro obrazovky s rozlišením 1024.


Na této stránce najdete:


Postup práce v dotykovém zadávání

Nastavení dotykového zadávání

Nastavení pro dotykové zadávání se nachází ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Dotykové zadávání".


Zde se nastavují:

 • Oblíbené karty - resp. to, jak jsou oblíbené karty na skladových kartách označeny (příklad nastavení oblíbených karet (viz níže). Pro nastavení oblíbených karet lze využít identifikátory a nebo sortimenty.

 • Automatické bezpečnostní ukládání nedokončených dokladů - časový interval, kdy budou nedokončení doklady automaticky ukládány.

 • Zobrazení  - možnost nastavit dvojnásobnou šířku položkové části (využije se u menších monitorů).

 • Způsoby obsluhy více dokladů najednou - zde má uživatel více způsobů:
  • 16 přepínatelných tlačítek
  • Seznam - neomezené množství rozpracovaných dokladů
  • seznam s rozšířenými možnostmi přidávání dokladů (neomezené množství rozpracovaných dokladů)

 • Předvolit prodej pouze v hotovosti (zrychlené zadávání) ... připravujeme.

 • Seskupovat opakovaně zadané položky - toto v praxi znamená, že pokud bude uživatel zadávat stejné položky do jednoho dokladu, pak se budou všechny seskupovat do jedné.

Příklad

Příklad nastavení oblíbených karet: Oblíbené karty budou mít v identifikátoru #2 "OB - Oblíbená karta". U karet, které chceme mít označeny jako oblíbené karty, tento identifikátor zadáme.

Nastavení pak bude vypadat takto:


Výběr dokladové řady pro práci

Jak už bylo výše řečeno, dotykové lze zadávat do systému jak výdejky tak příjemky. Pro práci v tomto modulu si nejprve zvolíme dokladovou řadu, ať už příjemek či výdejek. Dokladové řady se vytvářejí v "Účetnictví - Osnova, Dokladové řady - Dokladové řady".

Tip

V tomto kroku má uživatel možnost aktualizovat karty v off-line čtečce čárových kódů, více zde.Ovládací prvky v modulu POS

obdobně jako napříč celým systémem se v modulu POS, dotykové zadávání nachází standardní ovládaní prvky pro Přidání nového dokladu "F2", Kopii dokladu "Shift + F3", Změnění dokladů "F4", Smazání doklad, Položky dokladu "F6", Tisk resp. export dokladu, Šipky pro přesun mezi doklady, pro Vyhledávání v seznamu dokladu a pro Zobrazení seznamu všech dokladů dané dokladové řady.

Po výběru konkrétního dokladového řady se nám otevře příjemka / výdejka. Na levé straně je rozepsaný sortiment, po kliknutí na určitý druh se zobrazí skladové zásoby s inventárním číslem, identifikací zásoby a cenou.

Uživatel má k dispozici dva způsoby seřazení skladových karet - dle názvu nebo dle inventárního čísla skladových karet.

Šipky - pro přesun na další obrazovku (další skladové karty). 

Tip

U některých druhů sortimentu je mnoho položek, a v dolní části obrazovky se zobrazuje číslo stránky z celkového početnou stran (např. 1/2 nebo 2/2).

Po zobrazení sortimentu lze vidět jaký je stav konkrétních položek:


  • Oranžové políčka = nulový  (příp. záporný) stav zásoby.
  • Zelené políčka = položka je skladem a zároveň je v zeleném políčku zobrazen počet položek na daném skladu.

 "> 0 Jen karty ze zůstatkem" - u každého sortimentu si můžeme dát vyfiltrovat jen nenulové zásoby - tedy položky, kde je počet větší než nula. K tomu slouží pole

Zadání partnera - i na doklad vytvoření v dotykovém zadávání lze zadat odběratele/dodavatel. Modul je navázán na adresář partnerů, stačí tedy začít psát a program bude partnera vyhledávat. Pomocí "?" lze vyhledávat partnery dle jiných kritérii nebo provádět změny u partnera případně přidat partnera nového.

Vysunutí pokladní zásuvky -  pokud je vše správně nastaveno, lze pomocí tohoto tlačítka vysunou pokladní zásuvku.

Zadávání skladových karet  - zadávat skladové karty lze kromě stisknutí tlačítek v levé části obrazovky taky vyhledáváním v seznamu karet. Stačí pouze začít psát (inventární číslo, název karty, atd.) a program dohledá příslušnou skladovou kartu. 

Položky lze zadávat také klasickým způsobem, přepnutím do "položek dokladu F6" se zobrazí standardní obrazovka zadávání položek.

Tip

Položky lze zadávat také pomocí snímače čárových kódů, případně pomocí off-line čtečky.

Načtení položek z off-line čtečky - položky dokladu lze zadat také načtením dat z off-line čtečky.#1 - #16 - rozpracované doklady - v dotykovém zadávání ze možno mít rozpracováno více dokladů současně. Toto souvisí s nastavením způsobu obsluhy více dokladů najednou (viz výše  na levém obrázku se jedná o základní nastavení tedy "16 přepínatelných tlačítek").

 • Tlačítka rozpracovaných dokladů budou zvýrazněny zeleně.
 • Aktuálně zpracovávaný doklad je vyznačen červeně
  Způsob obsluhy více dokladů "seznam" vypadá takto:


"+" - mód přidávání položek - tedy, pokud je již na dokladu pokožka zadána, lze kliknutím na "+" a následně na položku přidat množství (+1)

"-"  - mód ubírání položek - obdobně pokud je již na dokladu pokožka zadána, lze kliknutím na "-" a následně na položku ubrat množství (-1)

Příslušenství 

Mód mazání - mód mazání položek, pokud je již na dokladu pokožka zadána, lze kliknutím na mód mazání a následně na položku položku z dokladu smazat.

KL - tímto tlačítkem má uživatel k dispozici možnost nechat si zobrazit klávesnici.

Sleva - funkce pro přidání slevy - pomocí tohoto tlačítka lze přidat do dokladu slevu. Po stisknutí této volby se uživateli zobrazí několik způsobu přidání slevy (viz obrázek).


Nově se uživateli zobrazuje FIK kód (zeleně) resp. PKP kód (červeně)  přímo na obrazovce pro zadání dokladu, což uživateli na prodejně umožní okamžitou kontrolu, zda doklad byl nebo nebyl odeslán do systému evidence tržeb.


Pro ještě lepší přehlednost bylo doplněno zobrazení statusu dokladu v případě, že není k výdejce/prodejce vytvoření návazný doklad, což lze využít při kontrole již pořízených dokladů.


Zadávání dokladu

Výdejka

Výdejka se pořídí téměř shodným postupem jako klasický výdejka. U dotykového zadávání jde totiž jednoduše řečeno jiné designové zadávání dokladu. Samozřejmě zrychlené zadávání (ubylo zbytečné klikání oproti klasické výdejce).

Po stisknutí "F3 - Přidat" se uživateli zobrazí několik způsobů vytvoření výdejky. Jednotlivé způsoby vytvoření výdejky jsou podrobně popsány zde.

Dalším krokem je zadání partnera (nepovinné). Poté je již možné přidávat do výdejky položky. Toto lze provést několik způsoby:

 • pomocí tlačítek přímo z obrazovky (karty jsou zde rozděleny dle sortimentů),
 • vyhledáním ze seznamu skladových karet (viz výše),
 • pomocí snímače EAN kódů,
 • off-line čtečkou,
 • nebo klasickým způsobem "F6 - pokožky dokladu".

Úpravy položek

Položky lze editovat. Přidávání/Ubírání množství se provádí pomocí funkčních kláves "+ a -" mazat lze pomocí tlačítka "mód mazání". Kliknutím do položky se zobrazí obrazovka pro úpravu ceny, množství a slevy k dané položce spolu s numerickou klávesnicí.

Doklad může být buďto uložen - "F2" nebo ponechán jako rozpracovaný (neuložen).

Po uložení dokladu se uživateli zobrazí nabídka vytvoření dokladu z výdejky (podrobně popsáno zde).

Pokud chceme doklad nechat rozpracovaný (abychom se k němu mohli posléze vrátit), doklad neukládáme. Pouze se přepneme pomocí tlačítek #1 - #16 (resp. "přidat" u seznamu dokladů do dalšího dokladu).


K takto rozpracovaných dokladů se lze kdykoliv vrátit a upravovat je, přidávat položky nebo dokončit.Tisk dokladu

Po vytvoření dokladu a následně jeho tisku se uživateli zobrazí dialogové okno, kde je možno klasicky vybrat tiskovou sestavu.

Zároveň jsou zde volby pro tisk dokladů k výdejce, již z jejich názvu je zřejmá jejich funkce:

 • tisknout včetně pokladní dokladu, byl-li k DL/VF vytvořen 
 • je-li vytvořen daňový doklad tak netisknout výdejku/DL.


Další volby - pomocí tohoto tlačítka je možno se přepnout do klasického dialogu tisku výdejky, kde je voleb pro tisk mnohem více.


EET - získat FIK kód - pokud daný doklad spadá do evidence tržeb (je k němu vytvořen příjmový pokladní doklad, faktura hrazená hotově nebo faktura hrazená platební kartou), pak lze doklad odeslat do systému finanční správy přímo odsud (více zde).


Příjemka

Zadávání příjemky v dotykovém zadávání je obdobně jako u výdejky (popsáno výše). Nicméně zde není možnost zadávat "doprovodné náklady" jako u klasické příjemky, tudíž doporučujeme pro zadávání příjemek využívat spíše klasické zadávání příjemky. 


Výhody modulu

 • snadné zadávání příjemek, výdejek / pokladních dokladů přes dotykový display,
 • široké využití (restaurace, průmyslové prostředí ...),
 • možnost mít rozpracovaných více dokladů najednou,
 • on-line provázanost s daty programu PREMIÉR,
 • automatické ukládání rozpracovaných dokladů (zabezpečení proti výpadkům energie),
 • pokročilé funkce (šarže, načítání z objednávek ...),
 • spolupráce s on-line i off-line čtečkou čárových kódů,
 • cizí měny, fiskální modul ....
 • No labels