Modul se zařazuje v logistickém toku před vystavené objednávky dodavatelům. Na základě poptávek lze pak automaticky pořizovat objednávky u dodavatele a následně příjemky atd.

K dispozici je i přehled otevřených poptávek. Tento modul slouží pouze pro evidenci poptávek u dodavatele.

Princip pořizování a realizace je stejný jako u nabídek, jediný rozdíl je v tom, že poptávka je dokument směrem k dodavateli.


Na této stránce najdete:

Poptávku "F3 - Nová" lze vytvořit dvě způsoby:

  • Ručně
  • Na základě procesů zakázky


Údaje k poptávce/žádance

Formulář poptávky obsahuje klasické údaje jako jsou například v nabídce (příjemce, objednávce) a to:

Dodavatel - napojeno na adresář partnerů, vepsáním údaje do pole zkratka bude systém automaticky vyhledávat v databázi dodavatelů, pomocí "?" lze partnera do adresáře přidat nebo provádět změny u partnera.

Adresa dodání - vyplní se, pokud se liší od sídla společnosti. U obou údajů (příjemce, místo určení) je zde k dispozici číselník, kde si může uživatel nadefinovat textové vzory.

Způsob dopravy - číselník pro nadefinování možných způsobů dodání, poté se pouze z číselníku vybírá.

Datum #1 - #2 - uživatelsky definovatelné datumové údaje. Definice se provádí ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Uživatelské popisky ve skladových dokladech".

Číslo rámcové smlouvy - prostor pro vyplní čísla smlouvy.

Zakázka, Středisko - pokud se poptávky vztahuje k dané zakázce nebo středisku, vyplní se zde. Je zde k dispozici našeptávač.

Datum vystavení/Požadování termín dodávky 

Popis - prostor pro libovolný popis.

Poznámka - prostor pro libovolnou poznámku.

Další popis #1 - #8 - uživatelský definovatelné textové údaje. Definice se provádí na stejném místě jako u údaje Datum #1 - #4

Zadavatel -  vyplní se pokud se liší od vystavitele.

Vystavil - údaj se přebírá z předvoleb uživatelských.
Neakceptováno - tato funkce se použije pro poptávky, které nebyly akceptovány a není potřeba je uchovávat v otevřených poptávkách.

Cizí měna - poptávku lze také vytvořit v cizí měně, kde po označení "Doklad v cizí měně" se následně dle aktuálního kurzovního lístku vybereme kurz měny, ve které chceme poptávku vytvořit.


Pomocné funkce při tvorbě poptávky

Přehled otevřených poptávek

Přehled otevřených poptávek je uživateli k dispozici v horním menu "Poptávky - Přehled otevřených poptávek - F11". Na následujícím obrázku je vidět přehled otevřených poptávek u dodavatelů. I tento přehled je možno tisknout nebo exportovat do standardních formátů.

  • No labels