Modul "Nabídky“ slouží uživatelům k vytváření nabídek odběratelům, po jejichž potvrzení se z nabídky stává objednávka, resp. potvrzená smlouva.

Na základě nabídek pak lze automaticky (po akceptaci zákazníkem) tvořit objednávky, následně výdejky atd. K dispozici je i přehled otevřených nabídek. Není-li nabídka akceptována, stačí zaškrtnou pole "Neakceptováno" pro vyřazení s otevřených nabídek.

Celý systém pořízení nabídky je naprosto stejný, jako pořízení objednávky, přičemž postup realizace nabídky prostřednictvím objednávky je totožný jako u pořízení výdejky na základě přijaté objednávky.


Na této stránce najdete:


Způsoby vytvoření nabídky

Při tvorbě nové Nabídky po stisknutí standardní klávesy "F3 - Nová" program nabídne několik možností tvorby nabídky:

  • Ručněstandardní způsob, kdy je potřeba vyplnit veškeré údaje na nabídce.

  • Na základě kalkulace - vytvoříme nabídku na základě kalkulace, kterou jsme vytvořili v modulu zakázky. Kalkulaci vyhledáme pomocí klíčového výrazu.

  • Na základě poptávek u dodavatelů - program vytvoří nabídku  na základě vytvořených poptávek u dodavatelů. Tyto poptávky vyhledáme pomocí období a následně si vybereme danou poptávku.

  • Na základě procesů zakázky - vyhledáme požadovanou zakázku podle klíčového výrazu nebo obchodních partnera.V modulu "Nabídky“ lze při pořizování zakládat zakázku, bez zbytečného přeskakování do modulu "Zakázky“.

Zakázku lze z nabídky založit pomocí tlačítka "s kouzelnou hůlkou". Program vytvoří novou zakázku, která bude označena číslem (navrhne číslo o jedno vyšší než poslední). Po uložení nabídky program pouze upozorní na to, že zakázka číslo ... není založena a zda ji má program vytvořit.

Pokud tato volba bude potvrzena, program vytvoří do knihy zakázek novou zakázku, přičemž do ni přenese rovněž některé údaje z nabídky. Název takto založené zakázky bude např. "Obj č. 22100001".
Údaje v nabídce

Datumové údaje - datum přijetí poptávky, požadovaný termín dodávky, platnost nabídky (toto lze přednastavit ve dnech ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Termíny hlídání)

Průběh nabídky - pole pro zadávání a sledování průběhu nabídky. Jednotlivé etapy nabídky si může uživatel vytvořit v číselníku (kliknutí na ikonu otazníku "?" vedle pole "Průběh“, viz obrázek). Ke každé položce číselníku lze nově nastavit, že se po změně na daný průběh má doklad barevně podbarvit.

Neakceptováno - tato funkce se použije pro nabídky, které nebyly akceptovány a není potřeba je uchovávat v otevřených nabídkách pro funkci pořízení přijaté objednávky na základě nabídky.

Cizí měna - nabídku lze také vytvořit v cizí měně, kde po označení "Nabídka v cizí měně" následně dle aktuálního kurzovního lístku vybereme kurz měny, ve které chceme nabídku vytvořit.

Průběh, trasa pro rozvoz, dodací podmínky, záruční podmínky - v těchto kolonkách kliknutím na otazník "?" si uživatel může vybrat tyto údaje z číselníku. Číselník se dá naplnit přímo, případně i přes "Správce - ostatní číselníky". Do číselníku se vyplní nejčastěji používané výrazy.

Platební podmínky - zde je možné s pomocí číselníku předdefinovat formu úhrady, která se následně automaticky přenese do vydaných faktur.
Popis a poznámka - pole pro libovolné údaje uživatele.

Další popis #1 - #4 - uživatelsky definovatelné údaje pro potřeby uživatele. Tyto údaje si může uživatel pojmenovat ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Uživatelské popisky ve skladových dokladech". I k těmto údajům lze vytvořit číselník nejčastějších výrazů pomocí "?".


Pomocné funkce při tvorbě nabídky

Cenotvorba a kontrola nákladové ceny

V nastavení ve "Správci - Předvolby - Globální - Sklad -  Ostatní" - lze povolit volbu "V nabídkách zobrazovat pro cenotvorbu a kontrolu nákladovou cenu (poslední známá)". Při přidávání položek nabídky pak program zobrazuje poslední známou nákladovou cenu (viz. obrázek). Vedle poslední známe nákladové ceny se automaticky vypočítává marže. Tím získává uživatel kontrolu nad cenotvorbou při zpracovávání nabídek.Informace o předešlé objednávce

Zobrazení předešlé objednávky - v položkové části objednávky lze nyní zobrazit předešlé objednané množství, datum poslední objednávky a ceny k jednotlivým položkám nabídky.


Obrázky

Zobrazit/skrýt obrázky - tato volba umožní do položek nabídky zobrazit/skrýt obrázky, pakliže jsou ve skladových kartách uloženy.Zobrazit nákupní ceny

Zobrazit nákupní ceny/editace v řádkuTento nástroj umožnuje cenotvorbu a kontrolu marží přímo v řádku nabídky. K dispozici je i funkce aktualizace nákupních cen. Vidět je i zdroj nákupní ceny včetně možnosti změny. Funkce je vhodná, pokud se např. tvoří nabídka z kopie starší.


Hromadné zadávání položek nabídky

V položkové části je tlačítko "hromadné zadání. To umožňuje vybírat množství, popř. upravovat cenu přímo v seznamu skladových karet. Respektováno je vynucené rozčlenění i zadávání dokladu v cizí měně.

Zadáním nabízeného množství - k položkám, které chceme přidat do nabídky přidáváme množství, slevu a popřípadě může upravovat nabízenou cenu. Následně po stisknutí klávesy "OK", se položky hromadně načtou.


Dodatečné zadání položek dle kalkulace

Přidat z kalkulace - položky do nabídky lze nyní přidat dodatečně dle kalkulace. Po stisknutí této volby se zobrazí okno, pro vyhledání kalkulace, kde se zadá klíčový výraz pro dohledání, příp. "Enter" pro zobrazení seznamu všech kalkulací, kde (2. krok) uživatel hvězdičkovou metodou označí požadované kalkulace. Po zvolení kalkulace, program vloží položky do nabídky.


Přidat nadpis/Přidat součet

Možnost vkládat nad skupinu položek nadpis nebo pod skupinu položek mezisoučet. Toto se samozřejmě promítne i do tisku/exportu.


Přehled otevřených nabídek
Na následujícím obrázku je vidět, jak přehled otevřených vypadá po otevření. Přehled je možno exportovat do různých formátů (Excel, Pdf, atd..).


Rekapitulace nabídky

V horním menu "Nabídky" je k dispozici také "rekapitulace nabídky - F11". V rekapitulaci nabídky jsou rozepsány jednotlivé položky včetně prodejních cen, slev a marže.


  • No labels