Tento modul umožňuje uživateli rychle a přehledně pořídit všechny údaje nutné k zaznamenání výdejky, (snížení stavu skladu).

Je třeba pochopit základní věc - systém pracuje tak, že i pro prodej je nutné vždy začít výdejkou, která pak tvoří sekundární doklady (fakturu, daňový doklad). Není možné vystavit fakturu a pak výdejku, která ovlivní stav na skladu.

V tomto modulu lze zadat jakýkoliv typ výdeje ze skladu. Kromě klasického prodeje to může být např. převod na jiný sklad nebo „vrátka“ ze zakázky (výdejka se záporem). Jednotlivé typy pohybů mají svá specifická pravidla, proto je nutné nastavením těchto pohybů věnovat pozornost, podrobněji v kapitole "Skladové položky - druhy pohybů".

Tento modul je plnou součástí jakéhokoliv prodeje (velkoobchod, maloobchod, pokladní systém), tzn. že se nejedná o pořízení pouhé výdejky. V tomto modulu uživatelé často hledají kde je modul "Prodej“, nicméně výdejky, resp. DL, resp. prodejky či jak chcete, jsou integrovány do jednoho modulu a jeho nastavením si uživatel vytváří prostředí pro vlastní požadavky prodej, či pouhého výdeje materiálu do zakázky či výroby atd. Pro tento účel jsou nejdůležitější "Druhy pohybů“. 

Tip

Jsou zde k dispozici kapitoly "Maloobchodní prodej“, které jsou věnovány prodeji zboží, kde jsou sumarizovány některá nastavení, možnosti, klávesové kroky a vysvětleny další funkce související s maloobchodním či velkoobchodním prodejem.

Dokladové řady výdejek


Nastavení dokladových řad výdejek je základní nastavení pohybů pro výdej či prodej a toto rozdělení může být provedeno dle více kritérií:

 • dle různých skladů,
 • dle různých pohybů (výdej do výroby, prodej, atd. různé pohyby),
 • či z důvodu přístupových práv, tzn. dle jednotlivých uživatelů, z nich každý má právo vstup do vybrané dokladové řady.

Součástí definice každé dokladové řady je možné předdefinovat některá kritéria. Kromě definování samostatné číselné řady lze tyto řady:

 • svázat s příslušným skladem a střediskem, tzn. zvolením příslušné řady výdejek je zajištěn automatický vstup do přiřazeného skladu a automatické přiřazování střediska do jednotlivých výdejek.
 • svázat s druhu pohybu, neboť je možné dokladové řady rozdělit na prodej, výdej do výroby, výdej materiálu na zakázku a pokud bude vše nastaveno, nemusí již uživatel myslet při pořizování příjemky na změnu dokladové řady.


Na této stránce najdete:

V případě prodeje je možné k příslušné řadě výdejek předvolit požadovanou dokladovou řadu vydaných faktur či pokladnu, což zajistí uživateli automatickou tvorbu faktury a daňového dokladu do předvolené řady či pokladny.

Je zde možno povolit tisk přes registrační pokladnu.

V tomto nastavení je možné také připojit volné dokumenty či přidělit partnera, který se k této dokladové řadě váže.

V neposlední řadě se v nastavení dokladové řady výdejky pouze v případě offline režimu, nastavuje odesílání do EET, více zde.

Číselné řady výdejek

V případě potřeby (více skladů, více uživatelů, více druhů pohybů) lze navolit číselné řady pro výdejky. (viz. "dokladové řady"). Zde je nutné zvolit správný způsob pevné struktury čísla DL/výdejek, pro pozdější přehledné a systémové sledování skladových pohybů.

 

Poznámka

Při pořizování příjemek příslušného skladu se skladníkovi zobrazují pouze výdejky daného skladu. Pokud je žádoucí vidět při prohlížení výdejky všech skladů, je nutné to povolit ve "Správci - Předvolbách - Omezujících - Sklad.“


Druhy výdejek ze skladu

Prostřednictvím výdejek, které slouží k zaznamenání úbytku skladu může mít více druhů, podle toho, k jakému účelu příslušný výdej slouží:

 • výdej zboží – prodej,
 • výdej materiálu do výroby/zakázek,
 • výdej materiálu do režie,
 • převod na jiný sklad,
 • reklamace.

 Toto jsou pouze základní typy, které mohou mít nejrůznější modifikace, např. pokladní (maloobchodní) prodej či velkoobchodní, komisní výdej ad. , jejichž nastavení si provádí uživatel a to především prostřednictvím druhů pohybů a nastavením Předvoleb Globálních/uživatelských.


Změny na již pořízené výdejce a přidružených dokladech

Jako v ostatních modulech i zde program umožňuje opravu již uložených výdejek/DL, ovšem zde je nutné být obezřetnější, neboť k výdejce se mohou vázat další doklady (faktura, daňový doklad, podrobněji v kapitole "Doklady vytvořené z výdejky"!

Změna na výdeji ze skladu ovšem nemá důležitou vazbu na výpočet skladové ceny jako příjem, tudíž je nutné především sledovat změny na přidružených dokladech – faktura a pokladní doklad. Pokud je prováděn výdej na základě objednávky, jsou zpětné změny automaticky propočítávány na příslušnou objednávku, resp. její realizaci.


Zákaz změny na DL, pokud je již vystavená faktura

Tato nabídka a řada dalších pro nejrůznější omezení práce uživatele nabízejí ve Správci - Předvolby - Omezující, jejichž funkce je podle názvu zřejmá.Nastavení a hlášky pro výdejky

Pro výdejky nabízí program celou řadu nastavení a kontrolních hlášek. Většinu lze najít ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Sklad – Automatické hlášky."Již ze samotného textu je patrná jejich funkce.Nastavení pro automatické vystavování - výdejky

Další nastavení pro výdejky, resp. pro vystavování přidružených dokladů lze nalézt ve "Správci - Předvolbách Globálních/Uživatelských - Sklad - Základní - Automatické vystavování". • No labels