Modul slouží k pořizování příjemek na sklad, tzn. zvýšení stavu skladu. Pořízením příjemky se definuje také počáteční stav na skladě. V tomto modulu lze zadat jakýkoliv typ příjmu na sklad. Kromě klasického nákupu to může být např. převod z jiného skladu nebo "vratka“ ze zakázky, i když v případě "vratky“ je elegantnější provést výdejku se záporem, neboť v případě příjemky je nutné programu vnutit cenu, za kterou bude skladová položka naskladněna.

V případě potřeby (více skladů, více uživatelů, více druhů pohybů) lze definovat více dokladových - číselných řad příjemek. Kromě samostatné číselné řady lze řady svázat s příslušným skladem, druhem pohybu, pokladnou a střediskem, tedy zvolením příslušné řady příjemek je zajištěn automatický vstup do zvoleného skladu a automatické přiřazování druhu pohybu a střediska do jednotlivých příjemek.

Upozornění

Program umožňuje, na rozdíl od jiných programů, dodatečně změnit nákupní ceny na příjemce, ze které již mohlo být vyskladněno. Původní cena ovlivňuje ocenění výdeje (FIFO nebo AVG) a je nutné v rámci správného ocenění skladu promítnout do výdejky/výdejek, na kterých je zboží vyskladněné.

Program PS toto provede kontinuálně. Pro správně promítnutí výše uvedených cen je nezbytné v modulu "Kontroly, účtování, inventura“ nabídkou "Kontrolní propočet“ provést propočet nákupních, resp. skladových cen, aby se v případě zpětného ocenění již vyskladněného zboží dosadila do výdejky správná skladová cena. To platí také v případě povolení výdeje do minusového stavu (viz. příklad níže). Tuto operaci se doporučuje provádět vždy před zaúčtováním skladu do deníku (v případě firem účtujících způsobem A).


Příklad

Obdržení dodávky zboží s dodacím listem bez ceny. Na příjemce je možné uvést zboží s nulovou cenou nebo s cenou dle objednávky nebo dle poslední známé ceny. Ocenění zboží proběhne až na základě dodavatelské faktury zaslané později, ovšem mezitím je část zboží vyskladněna. Pro správné stanovení skladové ceny je nutné provést "Kontrolní propočet“, tzn. že program zpětně propočítá správnou skladovou cenou. To se doporučuje provést alespoň jednou za měsíc, vždy před zaúčtováním pohybů na skladě aby účtované náklady odpovídaly realitě.


Dokladové řady příjemek

Rozdělení příjemek na dokladové řady je jedním ze základních procesů, které je nutné od počátku nastavit správným a systémovým způsobem, tedy buď rozdělit dle uživatelů, skladů, nebo dle druhů pohybů, např. příjem nákupy, příjem výrobků, reklamací či další typů, které se v řízení skladu vyskytují. Podrobný postup nastavení příjemek je zcela shodný s postupem pořízení dokladových řad výdejek, tedy podrobnosti naleznete v kapitole "Dokladové řady výdejek“.


Nastavení a hlášky pro příjemky

Pro příjemky lze nastavit upozorňovací hlášku "Upozorňovat na zadání ceny, která se liší od poslední známé ceny o více/méně než x %" (Správce - Předvolby - Globální - Sklad - Automatické hlášky).

V rámci Předvoleb Omezujících (Správce - Předvolby Omezující - Sklad) lze:

  • "Skrýt cenu" na příjemce,
  • "Zakázat změnu pořizovací ceny".

Již ze samotného textu je patrná jejich funkce.


Nastavení pro automatické vystavování - příjemky

Další nastavení pro příjemky, resp. pro vystavování přidružených dokladů lze nalézt ve Správci - Předvolbách Globálních/Uživatelských - Sklad - Základní - Automatické vystavování.

  • No labels