Přehled všech dostupných přehledů ze zpracovaných mezd

Pro další práci po výpočtu mezd slouží modu "Přehledy ke mzdám", ve kterém najdete celou řadu možných přednastavených přehledů a sestav k nejrůznějším oblastem.

Tyto přehledy jsou tvořeny z vypočtených (zpracovaných mezd), takže v případě, že jsou prováděny změny ve výkazech práce a po nich nebyl proveden propočet (zpracování) mezd, tak nemusí v rekapitulaci souhlasit součty jednotlivých položek. Toto se projeví jako chyba při zaúčtování nebo pokusu o zamčení měsíce.


V tiskových sestavách „Nákladů na zakázky“ a Nákladů na střediska přibyla kolonka Ostatní náklady, ve které se objeví jiné náklady na zaměstnance – např. ošatné, cestovné, atd. V obou těchto sestavách se načítají pouze „náklady“ a to v závislosti na účtu nastaveném v nastavení použité mzdové položky. Tzn., že pokud ve výkazu práce je použita mzdová položka, u níž není nastaven účet nákladů (třída 5 v podv. účet.), pak tato položka nebude zahrnuta do přehledu nákladů.


Další možnosti si otevřete pomocí nabídky v pravé části této obrazovky.

  • No labels