Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doporučujeme vždy po zaúčtování uzamknout danou mzdovou periodu kvůli zamezení náhodným nechtěným změnám.

Zamykání zpracovaných period má vliv na návrh měsíce ve výkazech práce a zpracování mezd.

Při uzamykání měsíce program provádí kontrolu – zda výkazy práce souhlasí na zpracované mzdy. V případě, že program zjistí rozdíly, je aktivováno hlášení o zjištěných rozdílech. Pokud takové rozdíly existují, nedoporučujeme měsíc uzavírat, je nutno provést propočet mezd.

Uzamčenou periodu lze kdykoliv znovu odemknout, podobně jako ostatní moduly ve „Správci“.  • No labels