Doporučujeme vždy po zaúčtování uzamknout danou mzdovou periodu kvůli zamezení náhodným nechtěným změnám.

Zamykání zpracovaných period má vliv na návrh měsíce ve výkazech práce a zpracování mezd.

Při uzamykání měsíce program provádí kontrolu – zda výkazy práce souhlasí na zpracované mzdy. V případě, že program zjistí rozdíly, je aktivováno hlášení o zjištěných rozdílech. Pokud takové rozdíly existují, nedoporučujeme měsíc uzavírat, je nutno provést propočet mezd.

Uzamčenou periodu lze kdykoliv znovu odemknout, podobně jako ostatní moduly ve „Správci“.  • No labels