Vymazání mzdy

V případe, že uživatel při zpracování mzdy nepostupoval správně, může zpracovanou mzdu vymazat prostřednictvím modulu "Úpravy mezd". 


Zápis  vyměřovacích základů a vyloučených dob za předchozí období zpracované v jiném SW

Pro účely nemocenského a důchodového pojištění je při přechodu do zpracování v PREMIERU nutno mít taktéž k dispozici vyměřovací základy a vyloučené doby pro zpracování ELDP a příloh k žádostem o dávky nemocenského pojištění. Tyto hodnoty si můžete u zaměstnanců doplnit v "Úpravách mezd", kde zvolíte "editační mód", poté rozkliknete - otevřete u každého zaměstnance tabulku, ve které můžete do jednotlivých měsíců (pro účely nemocenské posledních 12 měsíců) doplnit příslušné hodnoty - viz obrázek.

UPOZORNĚNÍ: než uložíte údaje, které jste u zaměstnance takto zadali, pečlivě si je zkontrolujte - jednou uložené údaje již není možno dodatečně opravovat!

Žlutě budou zobrazeny hodnoty pořízené v editačním módu, červeně budou označeny neuložené změny. Po uložení ji budou bez podbarvení.

Takto uložené údaje budou použity pro tvorbu příloh k žádostem o dávku.


  • No labels