Program pro evidenci docházky je nadstavbou pro mzdy PREMIER. Všechny údaje jako pracovníci, pracovní doby, směny a svátky se nastavují ve mzdách. Výhodou je, že v docházce jsou stále aktuální údaje pro zpracování pro požadovaný měsíc.

Možnosti programu

 • možnost ručního zadávání docházky nebo import z docházkových terminálů.
 • přístupy do docházky jsou rozděleny do tří úrovní, které nastavuje SUPERVISOR
 • Pracovník - přístup jen do měsíčního přehledu.
  • možnost měnit zadané údaje (údaje se zadávají přes docházkový terminál nebo interního terminálu v PREMIER programu)
  • možnost měnit období
  • možnost použití interního terminálu v programu PREMIER

Nadřízený pracovník

 • přístup do podřízených pracovníků podle střediska nebo podle skupin a členů. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinná kontrola přesčasové práce"
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem"

Mzdový pracovník

   – má přístup ke všem pracovníkům. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky mzdovým pracovníkem"
  • v případě, že v nastaveních přerušení je "Povinná kontrola mzdovým pracovníkům" (slouží k rychlému vyhledávání
   pracovníků, u kterých je nutná kontrola dovolené, paragraf, lékař ...)
 • neomezený počet přerušení pracovní doby nebo denních nepřítomností
 • graficky znázorněné přerušení, které se započítávají do odpracované doby nebo denní nepřítomnosti
 • export do mezd
 • v konfiguraci se nastavují složky mezd pro
  o příplatky za odpracované hodiny v sobotu, neděli a ve svátek
  o příplatky za odpolední a noční směny
  o příplatky za nadčasovou práci s možností nastavení konfiguračně "Povinná kontrola nadřízeným pracovníkem"
  o náhrada mzdy za svátek
 • konfiguračně je možno nastavit
  o "Povinné uzavření měsíce nadřízeným pracovníkem"
  o "Povinné uzavření měsíce mzdovým pracovníkem"
 • při editaci docházky je kontrola nesprávně zadaných časů
 • v měsíčním přehledu se graficky zobrazuje nesprávně naplněné údaje, svátky, víkend ...
 • možnost poznámek ke každému přerušení
 • možnost hromadných operaci pro zaměstnance, které slouží k zapsání dovolených, PN, které jsou na více dní
 • číselník externích zaměstnanců, který nejsou v mzdovém systému. Používá se při sledování pracovníků z agentur nebo  sledování pravidelných techniků, soukromníků, kteří účtují hodinové sazby ...
 • zadávání časů bez klávesnice

 


 • o Pracovník - přístup jen do měsíčního přehledu.
  • možnost měnit zadané údaje (údaje se zadávají přes docházkový terminál nebo interního terminálu v PREMIER programu)
  • možnost měnit období
  • možnost použití interního terminálu v programu PREMIER

Nadřízený pracovník

   - přístup do podřízených pracovníků podle střediska nebo podle skupin a členů. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinná kontrola přesčasové práce"
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem"

Mzdový pracovník

   – má přístup ke všem pracovníkům. Používá se:
  • v případě, že je nastaveno v konfiguraci "Povinné schválení docházky mzdovým pracovníkem"
  • v případě, že v nastaveních přerušení je "Povinná kontrola mzdovým pracovníkům" (slouží k rychlému vyhledávání
   pracovníků, u kterých je nutná kontrola dovolené, paragraf, lékař ...)
 • neomezený počet přerušení pracovní doby nebo denních nepřítomností
 • graficky znázorněné přerušení, které se započítávají do odpracované doby nebo denní nepřítomnosti
 • export do mezd
 • v konfiguraci se nastavují složky mezd pro
  o příplatky za odpracované hodiny v sobotu, neděli a ve svátek
  o příplatky za odpolední a noční směny
  o příplatky za nadčasovou práci s možností nastavení konfiguračně "Povinná kontrola nadřízeným pracovníkem"
  o náhrada mzdy za svátek
 • konfiguračně je možno nastavit
  o "Povinné uzavření měsíce nadřízeným pracovníkem"
  o "Povinné uzavření měsíce mzdovým pracovníkem"
 • při editaci docházky je kontrola nesprávně zadaných časů
 • v měsíčním přehledu se graficky zobrazuje nesprávně naplněné údaje, svátky, víkend ...
 • možnost poznámek ke každému přerušení
 • možnost hromadných operaci pro zaměstnance, které slouží k zapsání dovolených, PN, které jsou na více dní
 • číselník externích zaměstnanců, který nejsou v mzdovém systému. Používá se při sledování pracovníků z agentur nebo  sledování pravidelných techniků, soukromníků, kteří účtují hodinové sazby ...
 • zadávání časů bez klávesnice


 • Správa docházky
  • zadávání, přehled měsíční docházky
 • Komunikace s terminály
  • zasílání seznamu pracovníků a přerušení do docházkových terminálů
  • načtení příchodů a odchodů z docházkových terminálů
 • Stav zaměstnanců
  • aktuální přehled přítomných, na dovolené nebo PN
 • Statistiky
  • statistiky podle období, zaměstnanců, přerušení ...
 • Nastavení docházky
  •  základní nastavení pro docházku
 • Typy přerušení
  • nastavení přerušení, denní nepřítomnosti
 • Seznam terminálů
  • nastavení typů docházkových terminálů, způsob připojení a jejich možností
 • Externí zaměstnanci
 • Skupiny externích zaměstnanců

Kapitoly k modulu:


Na této stránce najdete:Instruktážní video k používání Docházky


Stažení OffLine

dochazka_plneni_01.wmv


Docházkový systém obsažený v informačním systému PREMIER je určený k evidenci a následně k automatizovanému zpracování docházky zaměstnanců anebo externích spolupracovníků. Jde o komplexní systém přípravy dat pro mzdový systém. Docházkový systém je plně provázaný se všemi moduly informačního systému PREMIER a může se pyšnit stejnou komplexností a možnostmi, které nabízejí výrobci specializovaných docházkových systémů.

K evidenci příchodů a odchodů slouží 2 základní typy docházkových terminálů:

 • První je čistě softwarový a je implementován přímo do informačního systému PREMIER a ovládá se buď klávesnicí nebo myší.
 • Druhý je standardní docházkový terminál pevné konstrukce a je připojený do interní sítě LAN.


Dodání a montáž hardwarového vybavení

Tuto službu zajišťuje přímo společnost PREMIER system, a.s. 

V případě dotazů se prosím obraťte přímo na obchod@premier.cz.


Cenové podmínky

Docházkový systém PREMIER je rozdělený na 2 verze:

 • Smart - verze obsahuje kompletní funkcionalitu mimo výrobních funkcí
  • do 10 zaměstnanců bez docházkového terminálu je verze poskytovaná bezplatně
  • nad 10 zaměstnanců jen s terminálem a zakoupenou verzí do 25 zaměstnanců
 • Enterprise - verze obsahuje kompletní funkcionalitu i při použití ve výrobě, jako směny apod. (SQL verze)
Zarovnat čas docházky - slouží pro změnu zapsaného času z terminálu do zpracování docházky


Používat docházkový terminál
 - nastavení vypne nebo zapne funkce pro nastavení a komunikci s docházkovým terminálem.

Automatické odečítání obědů – nastaví se pokud zaměstnanci nepoužívají docházkový terminál pro oběd. Systém automaticky odepíše potřebný čas oběda podle nastavených hodnot.

 

 Používat externí pracovníky - číselník externích pracovníků který nejsou v mzdovém systému. Používá se při sledování pracovníků z agentur, sledování pravidelných techniků který účtují hodinové sazby ..


Nastavení přerušení v práci je důležité nastavení, podle kterého se získávají z hodiny docházky a podklady pro mzdy. Nastaví se podle požadavků konkrétního provozu.


Povinné nastavení je jen pro “Odpracované“ s ID „00“ podle obrázku.

Ostatní přerušení nebo denní nepřítomnosti se nastavují podle potřeby. ID přerušení je ve formátu "99" (číselná hodnota).Příklad dovolené:

 • čas se nezapočítává do denní pracovní doby
 • čas se započítává do měsíční pracovní doby
 • povolí se v zadávání celodenní nepřítomnosti
 • v případě že provoz nepovoluje půl dne dovolené, nepovolí se v zobrazování v denních přerušeních
 • vazba na mzdovou položku
 • „povinná kontrola mzdovým pracovníkem“ aktivuje sloupec "MP" (mzdový pracovník) v přehledu pracovníků a v měsíčním přehledu. Bez potvrzení uživatelům s druhem přístupu "Mzdový pracovník" nebude možné uzavřít a exportovat docházku za
  měsíc!
 • hodiny z tohoto přerušení se neodečítají z příplatků.Příklad náhradního volna:

 • čas se nezapočítává do denní pracovní doby
 • čas čas se nezapočítává do měsíční pracovní doby
 • povolí se v zadávání celodenní nepřítomnosti
 • povolí se v přerušeních
 • vazba na mzdovou položku
 • není nutná kontrola mzdovým pracovníkům
 • hodiny z tohoto přerušení a odečítají z příplatků za sobotu, neděli, svátek nebo práce přesčas.


Zpracování docházky

Měsíční přehled
Popis sloupců přehledu


 • ER (chyba) zobrazuje! v případě že je nutný zásah uživatele. Např.: neukončená směna, nesrovnalost časů mezi příjezdem, odchodem nebo přerušeními.
 • SV (svátky) zobrazuje * - v konkrétním dny je svátek kde se započítává příplatek za "náhrada mzdy za svátek" nebo "příplatek za hodiny odpracované ve svátek"
 • MP (mzdový pracovník) zobrazuje! v případě že je nutná kontrola mzdovým pracovníkům buď v přerušeních které jsou nastaveny "povinná kontrola mzdovým pracovníkem" nebo je v konfiguraci nastaveno "povinné schválení docházky mzdovým pracovníkům". V případě že ani jedna podmínka není nastavena, sloupec se nezobrazí.
 • NP (nadřízený pracovník) zobrazuje! v případě že je nutná kontrola nadřízeným pracovníkem. Sloupec se zobrazuje pouze v případě, že je nastaveno v konfiguraci "povinná kontrola nadřízeným pracovníkem" při přesčasové práci nebo "povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem".
 • O1 (oběd 1) a O2 (oběd 2) – automatické odpočítávání obědů. Sloupec se zobrazuje pouze v případě že v konfiguraci je nastaveno "automatické odpočítávání obědů"
 • Noční, ranní a odpolední směna – zobrazuje hodiny podle směn podle nichž se získávají z příplatky za odpolední a noční směnu. Sloupec se zobrazuje pouze v případě, že v konfiguraci je nastaveno "Vazba na mzdovou položku za odpolední směnu"
 • Příchod – minimální čas ve dni
 • Odchod – maximální čas ve dni
 • Celkem hod. – přepočtený čas mezi odjezdem a příjezdem
 • Přeruš –hod. – vypočtené přerušení za konkrétní den které se se nezapočítávají do denního pracovního fondu.
 • Odprac. hod. – hodiny, které se započítávají do fondu „celkem hod. - přerušení“Seznamy


 • Měsíční sumář – shrnuty odpracované hodiny, denní nepřítomnosti, přerušení a svátky které se započítávají do měsíčního pracovního fondu.
 • Denní nepřítomnost – seznam denních nepřítomnosti za měsíc. Kliknutím na konkrétní položku DN se označí dny v přehledu, v nichž se nachází
  o sloupec "D" zobrazuje nastavení přerušení pro "čas se započítává do prac. doby "
  o sloupec "M" zobrazuje nastavení přerušení pro "čas se započítává do měsíčního prac. fondu "
 • Přerušení – sumarizovaný seznam všech přerušení za měsíc. Kliknutím na konkrétní položku přerušení se označí dny v přehledu, v nichž se nachází.
 • Příplatky – seznam započtených příplatků.
  o hod. - reálně vypočtené hodiny příplatků
  o uznané příplatky. Například: v případě že je nastavena kontrola NP pro přesčas, uzná se jen přesčas který je odkontrolovaný
  NP (nadřízeným pracovníkem). Nebo je přerušení které má nastaveno "hodiny se odečítají z příplatků" odečtou se hodiny z
  tohoto přerušení..
 • Původní záznamy z doch. terminálů - zobrazuje načtená data z docházkových terminálů za vybraný den. Tento seznam se zobrazuje pouze v případě, že je v konfiguraci nastaveno "používat docházkový terminál"


Hromadné operace

Hromadné operace slouží k zápisu dovolených, PN ... které jsou na více dnů.
Denní přehled docházky

Příklad odpracované doby s přerušením


V důvodu přerušení se zobrazí jen přerušení, které mají nastavené „povolit v přerušeních“. Za jeden den je možno max.10 přerušení.

Příklad nepřítomnosti v práciV důvodu nepřítomnosti se zobrazí jen přerušení, která mají nastaveno „povolit v celodenní nepřítomnosti“.

Přerušení „Dovolená“ má nastaveno „povinná kontrola mzdovým pracovníkem“, proto je potřebné tento den schválit MP (mzdovým pracovníkem)Zadávání času příchodu nebo odchodu je možné dvěma způsoby:

 • klávesnicí
 • stiskem ikony "hodin se šipkou" se posuvníkem nastaví hodiny a minuty

Příklad nastavení přístupů


 • "Povinná kontrola přesčasové práce" (nadřízeným pracovníkem)
 • "Povinné schválení docházky nadřízeným pracovníkem"
 • "Povinné schválení docházky mzdovým pracovníkem


 • nadřízený pracovník neuzavře měsíc podřízenému, dokud nebudou schváleny všechny přesčasy a žádné chyby.
 • mzdový pracovník neuzavře měsíc, dokud nebude mít nadřízený pracovník schválenou docházku podřízeného
 • mzdový pracovník neuzavře docházku, dokud nebude mít odkontrolované přerušení, které vyžadují kontrolu mzdovým pracovníkem.Přehlednost a propojení s terminály

Samozřejmostí je dvouúrovňové řazení přístupu pro zaměstnance a pověřené řídící pracovníky a personalisty, přehledné grafické zpracování, jednoduchá konfigurace a možnosti přizpůsobení pro evidenci přesčasů a podobně. Zajímavostí je například možnost přidání poznámky ke každému přerušení pracovní doby. Tuto poznámku mají následně k dispozici všichni pověření uživatelé systému PREMIER, typicky personalisti, přímí nadřízení a mzdoví účetní. Vývojáři mysleli i na pohodlnou evidenci docházky v odvětvích jako služby či průmysl a výroba prostřednictvím dotykových terminálů, čipových a magnetických karet.


 • No labels