Zde se evidují ostatní zásoby, které nejsou zařazeny v žádném z předchozích typů majetku. Práce s tímto modulem je shodná jako v případě modulů drobného majetku.

Po stisknutí "F3 - Nová" je karta nového majetku strukturovaná do 5 záložek, které jsou standardní, jako u ostatních modulů majetku viz karta majetku.


 

  • No labels