Zde se evidují leasingy a jiné pronájmy majetku. Nutno si nastavit řadu v modulu "Účetnictví - Osnova / Dokl. řady - Dokladové řady“ v oddíle "Řady majetku a ostatní evidence“ přidat dokladovou řadu "Leasing a pronájem“. Pak v této řadě je možno evidovat najatý majetek.

Přidání nové položky se provádí standardní klávesou "F3 - Nová. Zde jsou tři záložky:1 Základní údaje

Zde se nastaví základní údaje o najatém majetku, jako:

Číslo smlouvy

Popis - libovolný textový podpis

Dodavatel - zadává se výběrem z adresáře parterů.

Leas. společnostzadává se rovněž výběrem z adresáře parterů.

Datum zahájení leasingu

Doba trvání leasingu v měsících

Předpokládaný datum ukončení leasingu

Zůstatková kupní cena leasingu bez DPH, DPH a jejich rozdělení na uznatelné náklady a DPH pro účely DPH (včetně stanovení kódu DPH).2 Údaje ke splátkovému kalendáři

Zde se nastaví:

Údaje o mimořádné splátce včetně DPH a zvlášť DPH z této splátky

Údaje o splátkách - datum první splátky, s DPH, bez DPH a DPH z této splátky, počet splátek, a haléřové vyrovnání tj. zaokrouhlení a taky periodu splátek).

Pro potřeby účtování měsíčních nákladů, zde nastavíme měsíční náklady leasingu a část připadající na pojištění, rozhodneme-li se o něm účtovat zvlášť na jiném účtu.3 Účtování

 Zde se nastaví všechny potřebné předkontace účtování včetně rozdělení na zakázku a střediska ad.


  • No labels