Modul sloužící k evidenci finančního majetku. Po spuštění modulu se zobrazí obrazovka se seznamem finančního majetku. V levém horním rohu je informace ohledně počtu položek seznamu. I zde fungují standardní ovládací prvky.

Po stisknutí "F3 - Nová" se zobrazí okno nového finančního majetku.

Jednotlivé zápisy představují jednotlivé pohyby. Není to tedy tak, že by v tomto modulu byl systém majetkových karet.

V kolonce "Pohyb“ se určí typ pohybu (nákup, prodej, přecenění....), v kolonce "typ“ pak lze vybrat typ finančního majetku (akcie, obligace....). Tento číselník si uživatel vytváří sám.

V kolonce "partner“ se vybere firma za adresáře partnerů, která cenný papír vydává (výběr probíhá z číselníku partnerů), na dalším řádku se automaticky vyplní základní kapitál partnera, pokud byl dříve zadán (pomocí pohybu "změna základního kapitálu partnera“).

Po zadání množství a nominální hodnoty se automaticky vypočte podíl ceny k základnímu kapitálu partnera.

Ostatní údaje se používají obdobně jako u hmotného/nehmotného majetku.

  • No labels