Práce v tomto modul je stejná jako v modulu Drobný hmotný majetek.

  • No labels