Po vstupu do modulu se zobrazí seznam majetku. V levém horním rohu seznamu je zobrazen počet položek v seznamu. Stejně tak je zde možno majetek vyfiltrovat na aktuální, vyřazený nebo třeba všechen. Položky v seznamu lze řadit kliknutím na název sloupce (např. kliknutí na "Popis“ seřadí položky dle popisu vzestupně, další kliknutí na „Popis“ seřadí položky sestupně). Je možné definovat vlastní pohledy a zapínat uživatelský filtr (stejně jako ve většině seznamů v programu Premier). Stejně jako v jiných místech programu se zde nachází standardní ovládací prvky.

Práce v tomto modulu je stejná jako u modulů dlouhodobého majetku, až na tyto odlišnosti:

  • není zde tlačítko "Odpisy“ (k tomuto majetku se nevytváří odpisové plány),
  • není zde tlačítko "Měnit vše na kartě“ (veškeré změny lze provádět pomocí tlačítka "F4 – Změnit“),
  • v pohybech se zobrazují jen pohyby typu "Změna popisných údajů“ a není zde ani tlačítko "Nový pohyb“ .

Doporučení

Poznámka k účtování drobného majetku: tento majetek se neúčtuje v modulu Evidence, ale zadává se přímo do deníku (je doporučeno po zadání do deníku kliknout v horním menu na Majetek (CTRL + F8¨), spustí se tak paralelní režim, a zde hned příslušný majetek můžeme zařadit do evidence). Rovněž je možno pomocí funkce vazeb "F12" vytvořit ruční vazbu mezi majetkem a dokladem pořízení.

Stisknutím tlačítka "F3 - Nová" se zobrazí karta majetku, která je svou strukturou rozčleněna pouze do 5 záložek. Jinak jsou tyto záložky obdobné jako u dlouhodobého majetku.


  • No labels