Modul pro obor "Zemědělství", který je komplexním řešením pro rostlinnou a živočišnou výrobu, a další obory spojené s tématikou zemědělství.

Modul slouží k evidenci zvířat evidovaných jak hromadně, tak i individuálně, a to včetně jejich odpisování.

Jednotlivé pohyby je možno zadávat po naplnění 7 číselníků (stáje, ocenění, zaúčtování, přeřazení, pohyby, kategorie, metody). Pro naplnění těchto číselníků je možno použít načtení dat z námi připravených vzorů, obsahující běžně používané druhy pohybů, kategorií apod.

Modul je provázaný s účetnictvím, pohyby a odpisy zvířat lze tedy automaticky účtovat (obdobně jako u majetku).

Součástí je také společná evidence zvířat - zásob a majetku, sledování zootechnických záznamů, sledování produkce.

Základem pro práci s modulem je naplnění jednotlivých číselníků.


  • No labels