Modul sloužící k evidenci nákladní dopravy.

Při vstupu do modulu uživatel vybere vozidlo, se kterým chce dále pracovat.

Upozornění

Vozidlo musí být zadáno v seznamu vozidel ( a označeno jako nákladní).


Na této stránce najdete:


Volba vozidla


Postup pro vyplnění výkazu

Hlavička výkazu

Po výběru vozidla a kliknutí na "F3 – Nová se vyplní hlavičková část dokladu.

Osádka vozidla - jména jednotlivých členů osádky lze vybírat ze seznamu zaměstnanců (zadáno v modulu Personalistika).

Údaje "Datum začátku“, "Datum konce“, "Tachometr před odjezdem“, "Tachometr po příjezdu“, "Ujeto km“, "Počáteční stav PHM“, "Konečný stav PHM se v tuto chvíli nevyplňují – vyplní se automaticky při návratu ze zapisování položek na tuto obrazovku.

Položky výkazu

Kliknutím na "Položky výkazu se uživatel přepne na okno, ve kterém pořizuje jednotlivé položky výkazu. Položku výkazu přidejte pomocí "F3 - Přidat".

Položka výkazu je rozdělena do dvou záložek:

1 Hlavní údaje

2 Poznámky - prostor pro libovolnou poznámku k položce

Místo odjezdu a příjezdu lze vybrat z číselníku (pokud je v číselníku vyplněna i vzdálenost obou míst, dosadí se do kolonky "ujeto celkem“. Kolonku "druh nákladu“ uživatel vyplní taktéž výběrem z číselníku, který si sám naplňuje.

Po vyplnění časových údajů, případně střediska, zakázky a doplňkových analýz je možné kliknutím na "uložit“ přejít zpět na okno se seznamem položek výkazu a pak buďto přidávat další položky nebo se vrátit na hlavičkovou část výkazu.

Po návratu na hlavičku výkazu je možné celý výkaz uložit.  Po uložení program automaticky vyzve k vytvoření faktury (viz níže).


Kliknutím na tlačítko "Výkaz" ve spodní části obrazovky, je možné vytisknout formulář "Záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách“.První jízda vozidla

Pokud byla zadána první jízda vozidla, je potřeba nastavit počáteční údaje o tachometru a zůstatku PHM. Toto se provede přes horní menu "Výkaz volbou akce "Přepočtení tachometru a PHM


Další funkce

Přehled nákladní dopravy

Zde je možno zobrazit přehled nákladní dopravy všech vozidel popřípadě vybraného vozidla za požadované období. Přehled lze tisknout či exportovat do známých formátů.

Přehled spotřeby PHM

Přehled o spotřebě pohonných hmot vybraného vozidla nebo všech vozidel za vybrané období. Přehled lze tisknout či exportovat do známých formátů.

Přehled čerpání PHM

Přehled o čerpání pohonných hmot vybraného vozidla nebo všech vozidel za vybrané období. V horní části je možno zašktrnout, aby se nám v seznamu zobrazili podezřelé záznamy. Přehled lze tisknout či exportovat do známých formátů.

Dopravní listy

Tento modul je zatím v konstrukci

Fakturace

Zde je možno provézt automatickou fakturaci nákladní dopravy. Po výběru období se zobrazí seznam položek, které je možno vyfakturovat. Zde se vybere položka/položky, které chceme vyfakturovat. V Dalším kroku se zvolí požadovaná dokladová řada. Vyberou se položky k fakturaci. Pak pouze program upozorní na vytvoření faktury (včetně jejího čísla).


  • No labels