Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tomto modulu lze pracovat s cestovními příkazy.

Modul je provázán s účetním a mzdovým modulem.

Pořizování, editace a mazání jednotlivých zápisů se provádí pomocí kláves standardních kláves "F3 - Nová", "Shift + F3" Kopie, "F4 - Změnit", podobně jako v jiných modulech.


Začátek práce s modulem

Pro práci s modulem je potřeba provést tato nastavení:Nastavení sazeb stravného

Kliknutím na tlačítko "Nastavení" se zobrazí okno, ve kterém můžeme definovat sazby stravného (tuzemského nebo zahraničního), které chceme používat.


V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny (pro jednotlivá pásma) dolní a horní sazby stravného dané zákonem, ve sloupcích "Nastavení" můžeme nastavit sazbu, kterou chceme používat.


Přehledy

Tlačítko "Přehledy"  slouží k zobrazení přehledu cestovních příkazů v závislosti na uživatelem zadaných kritériích pro filtrování a řazení příkazů.


Zápis do knihy jízd

Tlačítko "Zápis do knihy jízd“ slouží k zadání položky do knihy jízd. Zobrazí se okno pro zadání jízdy, údaje jsou přebrány z aktuálního cestovního příkazu.


Číselník typů položek

Tlačítko "Číselník typů položek" - zde se nastaví položky, které se budou používat (jízdné, stravné tuz., stravné zahr., kapesné ... )


  • No labels